HomePOLSKA

Co piąty Polak nie jest pewny pracy i liczy się ze zwolnieniem w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Boją się nawet młodzi pracownicy

Co piąty Polak nie jest pewny pracy i liczy się ze zwolnieniem w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Boją się nawet młodzi pracownicy

Utraty pracy w najbliższych miesiącach obawia się 19 proc. pracowników, głównie osoby od 35 do 44 roku życia. Polacy najbardziej niepewni są najbliższych sześciu miesięcy, kiedy ich zdaniem szansa na otrzymanie wypowiedzenia jest największa. Obawy podbijają doniesienia o nowych obostrzeniach związanych z drugą falą epidemii.

Przedłużająca się epidemia koronawirusa jest coraz mocniej odczuwalna na rynku pracy. Już co czwarty Polak oraz co trzecia młoda osoba zna kogoś, kto od marca stracił pracę. Jej utraty w najbliższych miesiącach obawia się 19 proc. pracowników, głównie osoby od 35 do 44 roku życia – wynika z badania zleconego przez Personnel Service. Eksperci firmy wskazują, że Polacy najbardziej niepewni są najbliższych sześciu miesięcy, kiedy ich zdaniem szansa na otrzymanie wypowiedzenia jest największa. Obawy podbijają doniesienia o nowych obostrzeniach związanych z drugą falą epidemii

 

– Pierwsza fala koronawirusa najmocniej uderzyła w osoby najmłodsze między 18 a 24 rokiem życia. To w tej grupie znacznie wzrosło bezrobocie i najwięcej osób przyznaje, że zna osobiście kogoś, kto w związku z epidemią został zwolniony. Wynika to oczywiście z tego, że młodych częściej zatrudnia się na umowach cywilnoprawnych, które łatwiej zerwać. Druga fala koronawirusa uderza jednak w starsze grupy wiekowe. Najbardziej zwolnień w okresie jesienno-zimowym obawiają się osoby w wieku od 35 do 44 lat oraz 25-34-latkowie. Część z nich boi się, że na bezrobocie trafi jeszcze w tym roku – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

 

Aż 26 proc. Polaków zna kogoś, kto w trakcie epidemii koronawirusa stracił zatrudnienie. Najczęściej taką odpowiedź udzielali ludzie młodzi od 18 do 24 roku życia (36 proc.) oraz 25-34-latkowie (27 proc.). Wyniki badania są zgodne z danymi OECD, z których wynika, że od początku trwania epidemii koronawirusa bezrobocie w najmłodszej grupie wiekowej we wszystkich krajach rozwiniętych wzrosło z poziomu niespełna 12 proc. do prawie 18 proc.

 

Jednak to właśnie ta grupa wiekowa obecnie najmocniej obawia się utraty pracy – 27 proc., przy średniej wynoszącej 19 proc. dla ogółu społeczeństwa. Na drugim miejscu znajdują się młodzi (25-34 lata), wśród których 27 proc. odczuwa strach przed zwolnieniem, a na trzecim 45-54 latkowie (23 proc.). Najmniejsze obawy deklarują osoby powyżej 55 roku życia – strach o swoją posadę wyraża zaledwie 10 proc. z nich.

 

Już 34 proc. spośród osób obawiających się zwolnienia jest zdania, że utrata pracy jest najbardziej prawdopodobna jeszcze przed końcem bieżącego roku. Z kolei dla 25 proc. z nich newralgicznym okresem będzie pierwszy kwartał 2021 roku. Zwolnienia w drugim kwartale boi się 6 proc., a po czerwcu przyszłego roku niepokój spada prawie do zera. Obawy wyraża tylko 3 proc. osób.

 

Patrząc na poszczególne grupy wiekowe, w bieżącym roku najbardziej zagrożone są posady osób 25-34-letnich (48 proc. wskazań w tej grupie), a na początku 2021 roku największa niepewność dotyczy pracowników w średnim wieku 35-44 lata (41 proc.).

 

– Czeka nas nerwowe pół roku, w trakcie którego sytuacja finansowa wielu ludzi będzie zależała od stopnia nasilenia się pandemii i rządowych restrykcji z tym związanych. W najbliższych miesiącach najmocniej zagrożone wydają się osoby 25-34-letnie, z umowami o dzieło i zlecenie. Pracownicy do 26 roku życia, dzięki przysługującym ulgom, są tańsi co w dobie kryzysu daje im przewagę. Są też bardziej elastyczni i chętniej godzą się np. na zmniejszenie liczby godzin lub pensji. Pracownicy, którzy przekroczyli granicę 26 lat, znacznie częściej mają umowy o pracę, tym samym ich ewentualne zwolnienie jest trudniejsze niż osób młodych i w razie przeciągającego się kryzysy gospodarczego, nastąpi później. Niemniej ich obawy są całkiem spore i oczywiście uzasadnione – podsumowuje Krzysztof Inglot.

 

Badanie zostało przeprowadzone 16-20 października 2020.

 

AIP

COMMENTS