HomePomorskie

Chińscy studenci z Wuhan przyjechali do gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Sanepid zweryfikował możliwe zagrożenie infekcyjne

Chińscy studenci z Wuhan przyjechali do gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Sanepid zweryfikował możliwe zagrożenie infekcyjne

Na przełomie grudnia i stycznia do Gdańska przyjechało siedmiu studentów z Chin. W kontekście rozwijającej się epidemii koronowirusa, Sanepid zweryfikował możliwe zagrożenie infekcyjne.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawdził doniesienia związane z przyjazdem chińskich studentów do gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Siedmiu uczniów miało pojawić się w Gdańsku na przełomie grudnia i stycznia, a trzech z nich przyjechało z miejscowości Wuhan, w której rozpoczęła się epidemia koronawirusa.

 

– Okres wylęgania choroby wywoływanej przez koronawirus wynosi maksymalnie do 14 dni, zatem ww. osoby nie stanowią zagrożenia dla pracowników oraz studentów AWFiS – są w Polsce dłużej niż 14 dni i nie wystąpiły u nich objawy chorobowe – poinformowała Anna Obuchowska, zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekaże pismo z ogólnymi zaleceniami jak postępować w przypadku powrotu z Chin i zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych do wszystkich Rektorów wyższych uczelni Pomorza. 

COMMENTS