CBŚP zapobiegło wyłudzeniu kilkumilionowego zwrotu VAT

CBŚP zapobiegło wyłudzeniu kilkumilionowego zwrotu VAT

Policjanci z rzeszowskiego CBŚP zapobiegli wyłudzeniu kilkumilionowego zwrotu podatku VAT. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej podejrzani są o tzw. „karuzelowy”, fikcyjny obrót sprzętem elektronicznym, a szczególnie telefonami komórkowymi.

 

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą postępowanie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Jej członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym karuzelowym obrotem sprzętem elektronicznym, w tym telefonami komórkowymi. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli działać przez kilka miesięcy 2015 roku. Śledztwo obejmuje swoim zakresem 63 podmioty gospodarcze, działające na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, a także firmy z Włoch i Niemiec. Policjanci CBŚP ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT. Śledczy ustalili, że kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej, wynikająca z wyłudzenia zwrotu podatku VAT wynosi ponad 500 tys. zł. Natomiast wartość narażenia Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku wyniosłaby co najmniej 6,5 mln zł. W połowie września funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBŚP przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymali siedem osób. Wówczas zabezpieczono mienie na łączną kwotę około miliona złotych. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

 

(AIP)

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0