HomePOLSKA

Za brak dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie dostaniesz mandatu. Rząd szykuje zmiany

Za brak dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie dostaniesz mandatu. Rząd szykuje zmiany

Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC pojazdu. Obecnie, przy kontroli drogowej za nieposiadanie tych dokumentów  grożą kary finansowe. We wtorek  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. 

 

 Kierowcy, którzy poruszają się pojazdami zarejestrowanymi w Polsce będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Informacje w nich zawarte będą jednak wciąż dostępne dla policji i innych organów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego – ma zapewnić to system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Termin wprowadzenia zmian nie jest jeszcze znany. W specjalnym komunikacie wskaże go minister właściwy ds. informatyzacji.kierowcy

 

Z punktu widzenia prawa, obecnie jazda bez dowodu rejestracyjnego lub polisy OC to wykroczenie. Prowadzenie pojazdu bez któregoś z tych dokumentów grozi karami finansowymi. W przypadku kontroli, funkcjonariusze tzw. drogówki są uprawnieni do nałożenia na zapominalskiego kierowcę kary w wysokości 50 złotych. Za to wykroczenie taryfikator nie nalicza jednak punktów karnych. Funkcjonariusz może także zrezygnować z nałożenia mandatu i jedynie pouczyć kierowcę. Na takie łagodne traktowanie mogą liczyć ci, którzy jednorazowo zapomnieli dokumentów. Policja w przypadku stwierdzenia braku dowodu rejestracyjnego przy kontroli, może podjąć działania, mające na celu sprawdzenie czy samochód nie jest kradziony. W przypadku nieposiadania innych dokumentów takich jak m. in ważny przegląd techniczny, kierowcamoże liczyć się z nałożeniem kary 50 złotych za każdy z nich. Łącznie taka grzywna może opiewać na 250 złotych.

 

Propozycja zmiany prawa to efekt wdrażania Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Ma on zawierać informację o pojazdach zarejestrowanych w Polsce (centralna ewidencja pojazdów – CEP) i kierowcach ( centralna ewidencja kierowców – CEK). Od 1 stycznia 2016 roku program jest nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z systemu korzystać będzie policja, straże gminne i miejskie, Inspekcja Transportu Drogowego, a także komornicy, prokuratura i sądy.

COMMENTS