HomeUncategorized

Beata Szydło: Wielka Brytania jest i pozostanie ważnym partnerem Polski

Beata Szydło: Wielka Brytania jest i pozostanie ważnym partnerem Polski

Premier Beata Szydło przedstawiła w Sejmie informację dotycząca działań rządu związanych z procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Podkreśliła, że mieszkańcy tego kraju podjęli decyzję w sposób suwerenny i należy to uszanować. Szefowa rządu zauważyła, że relacje między dwoma krajami dyktuje ich położenie, interesy, przynależność do sojuszu północnoatlantyckiego. “W Unii czy nie, Wielka Brytania jest i pozostanie dla Polski istotnym partnerem” – podkreśliła.

 
Premier Beata Szydło powiedziała też, że do momentu definitywnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest ona zobowiązana do respektowania wszystkich podjętych zobowiązań. Dotyczy to także praw Polaków mieszkających na Wyspach. Rząd podejmie wszelkie starania, aby prawa nabyte Polaków nie zostały naruszone, w tym prawa o charakterze socjalnym. “Oczekujemy, ze nowe regulacje dotyczące brytyjskiego rynku pracy będą miały charakter niedyskryminacyjny i opierać się będą na kryterium kwalifikacji zawodowych” – podkreśliła premier. Wyraziła też nadzieję, że cywilizacyjne osiągniecie Unii – swoboda przepływu pracy, ludzi, towarów – nie zostanie przez Wielką Brytanię zakwestionowana.
Ochrona praw i godności Polaków za granicą stanowi priorytet rządu – zapewniła Beata Szydło. Rząd blisko współpracuje z brytyjskimi władzami w kwestii zapobiegania aktom ksenofobii, których ofiarami padali ostatnio Polacy – powiedziała Beata Szydło.
Odnosząc się do sytuacji międzynarodowej, szefowa rządu stwierdziła, że Unia Europejska znalazła się w ślepym zaułku. Brexit tylko to ujawnił – zauważyła. Według premier Beaty Szydło, nie należy w imię “poprawności politycznej” dyskredytować wyników brytyjskiego referendum. Jej zdaniem, stanowi on jedynie rezultat odseparowania się instytucji europejskich od mieszkańców kontynentu. Z tego powodu należy rozpocząć debatę nad powrotem zjednoczonej Europy do własnych źródeł, dyskusję sięgającą jej fundamentów, idei, na których wyrosła. Należy wsłuchać się w głos obywateli – to oni udzielają mandatu rządzącym, zauważyła szefowa polskiego rządu. Reforma instytucji unijnych powinna zakładać również gotowość do renegocjacji obowiązujących traktatów, stwierdziła.
Premier Beata Szydło podkreśliła, że budować należy Europę Europejczyków, a nie instytucji europejskich. “Podejmijmy ten wysiłek, aby ocalić to, co stanowi nasze największe osiągnięcie – wspólną Europę” – zaapelowała premier Beata Szydło.
Premier poinformowała o powołaniu międzyresortowego zespołu, który będzie na bieżąco analizował kwestie związane z Brexitem.
TS/(IAR)/iTV Sejm/mk/wk, FOT. MICHAL DYJUK / POLSKA PRESS

COMMENTS