Rząd przyjął pakiet dla przedsiębiorców – poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

Rząd przyjął pakiet dla przedsiębiorców – poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

Uproszczenie niektórych przepisów i wsparcie młodych firm – to główne założenia prawa przedsiębiorców autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Poza tym projektem rząd przyjął pakiet propozycji zmieniających zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Razem potocznie nazwane zostały konstytucją dla biznesu.

Wiceminister Mariusz Haładyj w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wyjaśnia, że wśród głównych propozycji jest między innymi katalog praw i obowiązków przedsiębiorców. Określi on też zasady relacji przedsiębiorców i administracji. Przepisy mają wprowadzić zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów. Projekt zakłada stopniowe zniesienie numeru REGON. Firmy w relacjach z urzędami mają posługiwać się NIP-em. Przedsiębiorcy będą mieli też możliwość oceny urzędów oraz urzędników.

Przepisy wprowadzają pojęcie tak zwanej działalności nierejestrowej. Miesięczne przychody z takiej działalności nie będą mogły przekroczyć 50 procent minimalnego wynagrodzenia. MR szacuje, że tej formy może skorzystać około 75 tysięcy osób. Chodzi o tych, którzy na przykład udzielają korepetycji czy prowadzą sprzedaż na targowiskach.

Przepisy mają też wprowadzić tak zwaną ulgę na start. W praktyce początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Później przez 2 lata będą mogli skorzystać z tak zwanego małego ZUS-u. Z tego rozwiązania według Oceny Skutków Regulacji może skorzystać około 200 tysięcy przedsiębiorców rocznie.
Na konstytucję dla biznesu składają się projekty ustaw: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy wprowadzającej powyższe przepisy.

Prawo przedsiębiorców ma wejść w życie 1 marca przyszłego roku. Przepisy mają zastąpić obowiązującą od 2014 roku ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, którą nowelizowano do tej pory ponad 80 razy.

Rząd zaprezentował założenia powyższych projektów prawie rok temu podczas kongresu 590 w Rzeszowie.

IAR / Karol Tokarczyk / wcześniejsze/Siekaj

COMMENTS

WORDPRESS: 0