HomePOLSKA

Jak żyje się na polskiej wsi? Opublikowano raport

Jak żyje się na polskiej wsi? Opublikowano raport

Rośnie liczba mieszkańców wsi. Ich sytuacja materialna średnio jest gorsza, od sytuacji mieszkańców miast. To niektóre z wniosków płynących z raportu o stanie polskiej wsi opracowanego pod patronatem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Jeden z jego autorów, profesor Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazuje, że zaludniają się głównie wsie i gminy podmiejskie. Wiąże się to z głównie z przymusem dojazdu do pracy do miast. Innym zagadnieniem jest kwestia powstawania na wsi trwałych miejsc pracy. “To jest konieczne dla równomiernego rozwoju obszarów wiejskich, a praca sezonowa tego problemu nie załatwi” – wskazuje profesor.
Według autorów raportu, średnie dochody mieszkańców wsi stanowią około 75 procent średniej krajowej. Coraz mniej gospodarstw utrzymywać się może jedynie z rolnictwa – wskazuje przewodniczący komisji rolnictwa w europarlamencie Czesław Siekierski. “W ostatnich latach polskie i europejskie rolnictwo zmagało się z licznymi trudnościami. Doszło do znaczących tąpnięć na rynku mleka, mięsa czy części owoców. Mamy stale rosnącą podaż, za którą nie nadąża popyt. Za tym idzie stan majętności mieszkańców wsi” – argumentuje Czesław Siekierski.
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa opublikowała raport po raz dziewiąty.

 

TS/(IAR)/Michał Fedusio/dyd,

COMMENTS