HomeChicago

Zmiany w opłatach za zwiedzanie Shedd Aquarium

Zmiany w opłatach za zwiedzanie Shedd Aquarium

Shedd Aquarium w Chicago szykuje zmiany w opłatach za zwiedzanie.

Propozycja wprowadzenia jednej, jednorazowej opłaty w miejsce dotychczasowego biletu za wstęp i dodatkowych opłat za poszczególne ekspozycje miałaby wejść w życie od pierwszego lipca bieżącego roku.
Obecnie rezydenci miasta Chicago płacą za wstęp 5 dolarów, 29. 75 dol. za tak zwany “Shedd Pass” i 36.95 dolara za opcję “All-Access”.
Po zmianie, jednorazowa opłata za zwiedzanie Shedd Aquarium miałaby wynosić: dla dzieci w wieku od 3 – 11 lat 14.95 dolara i 19.95 dla zwiedzających w wieku 12 lat i powyżej. System ten nie będzie wymagał od zwiedzających uiszczania dodatkowych opłat za zwiedzanie poszczególnych ekspozycji.
Propozycja Shedd Aquarium uderzy jednak po kieszeni mieszkańców przedmieść Chicago i przyjezdnych turystów. Wstęp dla dorosłych kosztować będzie 39.95 dolara i 29.95 dla dzieci. Obecnie płacą oni za wstęp na teren Aquarium 8 dolarów, a za “Shedd Pass” opcję “All-Access” odpowiednio: 30.95 dol. i 39.95 dol.
Proponowane zmiany mają być przegłosowane na posiedzeniu Chicago Park District 17 maja.
TS

COMMENTS