HomePOLSKAPomorskie

W Darłowie zakończyno inwestycję za prawie 39 mln zł

W Darłowie zakończyno inwestycję za prawie 39 mln zł

Urząd Morski w Słupsku zakończył realizację ostatniego etapu robót budowlanych w ramach projektu „Remont Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo”.

– Wykonano budowę ciągów komunikacyjnych w czterech lokalizacjach, łączących nabrzeża z drogą wojewódzką nr 205, a także remont Nabrzeża Postojowego II, które znajduje się pomiędzy nabrzeżami Parkowym i Skarpowym informuje Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. – W poprzednich etapach wyremontowano (wyłączone od lat z eksploatacji ze względu na stan techniczny) nabrzeża poprzez zabicie nowej ścianki szczelnej, wykonanie nowego oczepu wraz z nawierzchnią nabrzeża, wykonanie przyłączy energetycznych oraz sieci oświetleniowej i kanalizacji deszczowej wraz z separatorem frakcji ropopochodnych.

 

Przy Nabrzeżu Skarpowym stary pomost drewniany został rozebrany, a w jego miejsce zamontowano pomosty pływające z infrastrukturą dla potrzeb cumowania jednostek. Przy Nabrzeżu Parkowym powstał slip, do wodowania jednostek. Kolejny etap stanowiły prace czerpalne, których celem było dostosowanie głębokości toru wodnego oraz kanału portowego do możliwości korzystania z nowo wyremontowanych nabrzeży. Wartość całego projektu wynosi prawie 39 milionów złotych. Został on zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (75% dofinansowania z UE, a 25% z budżetu Państwa).

 

– Instytucją wdrażającą projekt jest Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni. Po wielu latach wyłączenia 1397 metrów linii cumowniczej w pełni służyć będzie użytkownikom darłowskiego portu podsumowuje Tomasz Bobin.

, foto NM

COMMENTS