HomeŚwiat

Unia Europejska znosi sankcje dyplomatyczne nałożone na Białoruś

Unia Europejska znosi sankcje dyplomatyczne nałożone na Białoruś

Unia Europejska ma dziś ogłosić zniesienie sankcji dyplomatycznych nałożonych na Białoruś.

Pozostanie embargo na sprzedaż broni. Decyzję podejmą ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na spotkaniu w Brukseli. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w piątek na zniesienie restrykcji zgodzili się unijni ambasadorowie. To odpowiedź Wspólnoty na gesty władz w Mińsku wobec Zachodu.
Zawieszone cztery miesiące temu sankcje zostaną całkowicie zniesione pod koniec lutego. 170. przedstawicieli białoruskiego reżimu na czele z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką zostanie wykreślonych z czarnej listy, co oznacza zgodę na wjazd do Unii i odblokowanie aktywów finansowych w Europie. Z czarnej listy będą też wykreślone trzy białoruskie firmy. Pozostaną na niej jedynie cztery osoby z otoczenia prezydenta Łukaszenki podejrzewane o prześladowanie przeciwników politycznych, którzy zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.
Unia Europejska postanowiła na nowo ułożyć relacje z Białorusią, gdy w ubiegłym roku Aleksander Łukaszenka zwolnił i ułaskawił więźniów politycznych, oraz nie stosował represji po październikowych wyborach prezydenckich. Krytycy decyzji o zawieszeniu, a teraz o zniesieniu sankcji mówią natomiast, że jest ona przedwczesna i pozbawia Zachód presji na Mińsk w sprawie demokratycznych reform.
Białoruś nie będzie jedynym tematem ministerialnego spotkania. Szefowie dyplomacji 28 krajów omówią też sytuację w Syrii, Mołdawii i Libii.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/to/

COMMENTS