HomeUSA

Testowanie awaryjnego systemu ostrzegania kryzysowego w USA

Testowanie awaryjnego systemu ostrzegania kryzysowego w USA

“Prezydenckie Ostrzeżenie/“Presidential Alert.”

Pierwszy zintegrowany test systemu ostrzegania awaryjnego w USA odbędzie się 3 października, 2018 roku.

SPRINGFIELD, IL – Agencja d/s Zarządzania Kryzysowego w stanie Illinois (The Illinois Emergency Management Agency (IEMA)), wraz z innymi agencjami stanowymi: policją stanową, stanowym Departamentum d/s Edukacji (ISBE) informują mieszkańców stanu Illinois o nadchodzącym teście systemu ostrzegania kryzysowego.

Federalna Agencja d/s Zarządzania Kryzysowego (the Federal Emergency Management Agency (FEMA)) i Federalna Agencja d/s Komunikacji (the Federal Communications Commission (FCC) planują przeprowadzenie pierwszego w swoim rodzaju testu awaryjnego ogólnokrajowego systemu ostrzegania, nazwanego „Prezydenckim Ostrzeżeniem/“Presidential Alert.”

Test ma zostać przeprowadzony w środę, 3 pażdziernika, 2018 roku o godzinie 1:18 pm CST, po czym nastąpi ogólnokrajowy test bezprzewodowego systemu ostrzegania o godz. 1:20 pm.

Treść ostrzeżenia będzie brzmieć: „TO JEST TEST ogólnokrajowego awaryjnego ogólnokrajowego systemu ostrzegania. Nic nie trzeba robić”. Taki tekst został rozesłany na wszystkie telefony komórkowe w USA.  Lokalne centra 9-1-1 są przygotowane na dodatkowe telefony od mieszkańców stanu Illinois i w skali całego kraju.

 

To będzie pierwszy test systemu ostrzegania awaryjnego w skali całego kraju. Stanowy Departament Edukacji współpracuje ze szkołami, aby przygotować dzieci i młodzież na test w czasie zajęć szkolnych.

Kontynuowanie komunikacji w czasie sytuacji kryzysowych jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa publicznego”, powiedział dyrektor stanowej agencji Leo P. Schmitz.

Każdy z testów będzie zakończony napisem: “TO JEST TEST” i podkreśłeniem, że nie jest potrzebna żadna dodatkowa akcja.

W 2006 roku prezydent George Bush podpisał rozporządzenie o stworzeniu efektywnego, zintegrowanego systemu ostrzegania Amerykanów o zagrożeniach w sytuacji wojny, ataku terrorystycznego, naturalnych katastrof i innych zagrożeń dla zdrowia i życia publicznego.

Więcej informacji w języku angielskim i hiszpańskim na stronie : www.ready.illinois.gov

Opr. AM.

COMMENTS