HomeChicago

“Tadeusz Kościuszko – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych” – wybrano hasło parady 3 maja

“Tadeusz Kościuszko – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych” – wybrano hasło parady 3 maja

“Tadeusz Kościuszko – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych” to hasło tegorocznej parady 3 maja, która w tym roku odbędzie w sobotę 6 maja.

We wtorek 29 marca w siedzibie Związku Klubów Polskich odbyły się wybory Marszałka, wicemarszałków oraz dokonano wyboru hasła parady 3 maja z siedmiu propozycji zgłoszonych przez uczestników zebrania.

 Pomysłodawcą hasła był polonijny dziennikarz Andrzej Baraniak

W tym roku parada odbędzie się po raz 126, poinformowała Łucja Mirowska Kopeć, rzecznik prasowy komitetu parady

ZKP liczy na dużą liczbę uczestników parady a przede wszystkim na zgłoszenie jak największej ilości rydwanów, które przejdą nową trasą – ulicą State Street w centrum Chicago od Lake do Van Buren, mówi Łucja Mirowska Kopeć.

Zaszczytny tytuł Marszałka parady 3 maja w Chicago przypadł Diann Marszałek, amerykance polskiego pochodzenia, na co dzień sprawującej funkcję sędziego  d/s wykroczeń drogowych w sądzie powiatowym Illinois, od lat aktywnie wspierającej organizacje polonijne.

Jestem ogromnie zaszczycona wyborem na wielkiego marszałka parady  w Chicago. To wspaniale, że będę mogła przewodzić paradzie i dumnie kroczyć w pochodzie z jej polonijnymi uczestnikami, godnie ich reprezentując.

Wicemarszałkami parady  zostali w tym roku jezuita Ojciec Paweł Kosiński oraz twórczyni Teatru dla dzieci “13” pani Bożysława Andersohn

Dla ojca Pawła Kosińskiego, założyciela Jezuickiego Ośrodka Milenijnego, wybór na marszałka parady to przede wszystkim docenienie ponad 80 lat pracy jezuitów w Wietrznym Mieście

Prezes ZKP w Chicago oraz przewodniczący komitetu parady w Chicago Jan Kopeć apeluje do Polonii o jak największy udział w tegorocznej paradzie

Warto dodać, że królową tegorocznej parady została wybrana  Julia Szumny.

Pytania dotyczące parady i dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer 773-745-7799.

Red. Bodek Kwaśny(Polski.FM)

COMMENTS