HomePOLSKA

Sejm. Posłowie chcą zmienić ustawę o obowiązku szkolnym dla sześciolatków

Sejm. Posłowie chcą zmienić ustawę o obowiązku szkolnym dla sześciolatków

Sejm zajmuje się dziś projektem nowelizacji ustawy o oświacie. Główne zmiany, które proponuje PiS, dotyczą cofnięcia obowiązku szkolnego dla sześciolatków i oddanie decyzji w kwestii posłania ich do podstawówki w ręce rodziców.

 

– To jest projekt, w którym oddajemy obywatelom wolność – skomentowała z poselskiej mównicy projekt nowelizacji ustawy o oświacie minister edukacji Anna Zalewska. Szefowa resortu edukacji zapewniła, że zaproponowany przez PiS projekt pozwala rodzicom na zdecydowanie, kiedy chcą posłać dzieci do szkoły. Stan, w którym obecnie znajduje się system edukacji w tym zakresie, określiła jako “katastrofę”. – Jesteśmy jedynym europejskim krajem, który ma trzyzmianowość, gratuluję – powiedziała, wiążąc to z dwoma kadencjami rządów PO.

 

Minister podkreśliła, że liczba dzieci w szkołach się nie zmieni. Poprawki do projektu zostały już zgłoszone przez klub PiS oraz PSL, w związku z czym zostanie on rozpatrzony ponownie na posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o godz. 16. Parlamentarna większość PiS pozwala ugrupowaniu na samodzielne przeforosowanie projektu, któremu przeciwne są PO oraz .Nowoczesna.

 

Celem poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zaproponowało PiS, jest cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz przedszkolnego dla pięciolatków, czyli zmian, które w tym zakresie zostały wprowadzone za rządów PO. Projekt zakłada, że do szkoły podstawowej obowiązkowo pójdą siedmiolatki, a sześciolatki będą musiały odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Nie oznacza to jednak, że dzieci młodsze będą musiały zostać w domach – dziecko sześcioletnie, które urodziło się do końca sierpnia 2010 r., będzie mogło iść do 1. klasy na wniosek rodziców i po uprzednim odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego albo przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Taka opinia będzie natomiast obowiązkowa w przypadku chęci posłania do podstawówki sześciolatków, które urodzą się po 1 września 2010 r.

COMMENTS