HomePOLSKA

Sędzia NSA Irena Kamińska pragnie… zemsty, bo irytuje ją arogancja i bezczelność władzy! KRS wnioskuje do Rzecznika Dyscyplinarnego

Sędzia NSA Irena Kamińska pragnie… zemsty, bo irytuje ją arogancja i bezczelność władzy! KRS wnioskuje do Rzecznika Dyscyplinarnego

Krajowa Rada Sądownictwa w jednogłośnie przyjętym dziś stanowisku w sprawie publicznych wypowiedzi Ireny Kamińskiej – sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku chce zajęcia się sprawą przez Rzecznika Dyscyplinarnego. KRS odniosła się w ten sposób do słów, jakie padły z ust sędzi Kamińskiej podczas konferencji „Jak przywrócić państwo prawa”. Sędzia mówiła między innymi, że pragnie zemsty, bo irytuje ją arogancja i bezczelność władzy. 
W stanowisku KRS odczytanym podczas obrad przez sędzię Teresę Kurcyusz-Furmanik nawiązano do wyroków Sądu Najwyższego oraz Konstytucji. Zgodnie z ustawą zasadniczą sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
“Etyka zawodowa sędziów nakazuje powściągliwość w demonstrowaniu emocji, szczególnie w sytuacji gdy nieuzasadniona ekspresja może zaburzyć u odbiorców rzeczywisty cel wypowiedzi. Zachowanie pełne nieuzasadnionej ekspresji, zbyt emocjonalne, a w dodatku nie dotykające materii stricte zawodowej, stanowi uchybienie godności sędziego. Do takich zaliczyć należy bez wątpienia publiczne określanie swoich uczuć jako chęci zemsty” – odczytała sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik.
W stanowisku zwrócono uwagę, że mimo wielu lat praktyki na stanowisku sędziego NSA, Irena Kamińska „wydaje się nie rozumieć przyczyny dezaprobaty z jaką spotkała się jej mowa w odbiorze społecznym, a podejmując próbę eksplanacji stosuje równie ekspresyjny język”. Uznano również, że wolność wypowiedzi jest nierozerwalnie powiązana z odpowiedzialnością za każde z uzewnętrznionych publicznie słów. Jeżeli wypowiadająca je osoba nie zachowuje umiaru i przyzwoitości w doborze użytych terminów, a jest to sędzia, interwencja ze strony Krajowej Rady Sądownictwa jest w pełni uzasadniona. „Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się o przeprowadzenie pełnego postępowania dyscyplinarnego zakończonego skierowaniem wniosku o ukaranie” – poinformowała sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik.
Podczas zakończonego dziś posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa zajmowała się również między innymi obsadą wolnych stanowisk oraz awansami w sądach powszechnych. Jak informuje rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera, przyjęto także regulamin Rady.
Kolejne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa rozpocznie się 12 lutego.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)Jolanta Turkowska/Rita/dyd

COMMENTS