HomePILNE

Sąd po stronie Trzaskowskiego, Duda nie odpuszcza

Sąd po stronie Trzaskowskiego, Duda nie odpuszcza

Sąd Okręgowy oddalił wniosek komitetu wyborczego Andrzeja Dudy przeciwko kandydatowi na prezydenta Koalicji Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu. Sztab prezydenta jutro złoży apelację w tej sprawie.

Wniosek był złożony w trybie wyborczym. Dotyczył wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego: “dzisiaj Polsce prawie milion osób straciło pracę”, która padła 14 czerwca na wiecu we Wrocławiu. Wnioskodawcy wskazywali, że nie jest prawdą, że milion osób w ostatnim czasie straciło pracę. Domagali się sprostowania.

Sędzia Anna Tyrluk-Krajewska w uzasadnieniu orzeczenia mówiła, że Rafał Trzaskowski w swojej wypowiedzi nie wskazywał na wzrost bezrobocia: “W ocenie sądu wypowiedzi uczestnika nie można odnieść do skali wzrostu lub spadku bezrobocia w kraju, albowiem uczestnik nigdzie nie czyni porównania do innego okresu i nie podaje żadnych danych liczbowych, które mogłyby uzasadniać takie wnioski”.

Sędzia mówiła, że wypowiedź Rafała Trzaskowskiego ma charakter wiecowy, na wiecach potoczne wyrażenia są dopuszczalne. “Oceniona wypowiedź co najwyżej jest nieprecyzyjna a nie nieprawdziwa, albowiem w potocznym znaczeniu utrata pracy powoduje stanie się bezrobotnym. W świetle artykułu 111 kodeksu wyborczego jedynie wypowiedź nieprawdziwa podlega sprostowaniu” – mówiła w uzasadnieniu sędzia.

Pełnomocnik Rafała Trzaskowskiego Elżbieta Kosińka-Kozak mówiła, że jej zdaniem to orzeczenie sądu będzie miało wpływ na kolejne wyroki w trybie wyborczym: “To ma znaczenie, czy oceniamy stwierdzenia czy oceniamy interpretacje i de facto sąd przesądził tym orzeczeniem, że musimy się odnosić ściśle do wypowiedzianych słów. Dla Rafała Trzaskowskiego to oznacza, że zarzut, że skłamał w trakcie wiecu we Wrocławiu jest po prostu nieuprawniony” – mówiła pełnomocnik kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Pełnomocnik wnioskodawców Adrian Salus rekomendował złożenie zażalenia. Wskazywał, że język wiecowy, o którym mówiła sędzia, nie może chronić tej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego przed trybem wyborczym, który służy między innymi eliminowaniu wypowiedzi padających na wiecach wyborczych. “Nie można znaku równości postawić pomiędzy wypowiedzią “dzisiaj milion osób straciło pracę w Polsce” a wypowiedzią “dzisiaj jest około miliona bezrobotnych”. Wśród osób bezrobotnych jest zapewne całkiem spora część osób, które nigdy nie pracowały. Ciężar dowodowy spoczywa w tym postępowaniu na uczestniku. Uczestnik nie wykazał, ażeby wszystkie osoby bezrobotne w puli miliona bezrobotnych były osobami, które wcześniej pracowały i tę pracę utraciły” – mówił Adrian Salus.
Pełnomocnik wyborczy ubiegającego się o reelekcję prezydenta, Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że apelacja zostanie skierowana do sądu jutro.

Strony na złożenie zażalenia mają w trybie wyborczym 24 godziny. Sąd drugiej instancji zażalenia rozpoznaje w ciągu kolejnych 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego jest już ostateczne i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

*

Komitet wyborczy prezydenta Andrzej Dudy odwoła się od orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Pełnomocnik komitetu Krzysztof Sobolewski stwierdził, że nie zgadza się z dzisiejszą decyzją. Dodał, że jest zszokowany podejściem sądu.

Krzysztof Sobolewski mówi, że sąd sam zmienił konstrukcję zdania, które wypowiedział Rafał Trzaskowski podczas wiecu, a następnie dokonał jej osądu.

Pełnomocnik komitetu Andrzeja Dudy liczy na to, że w apelacji, która zostanie złożona jutro, sąd będzie odnosił się do stanu faktycznego. “Czyli zdania, które zostało wypowiedziane w dniu 14 czerwca 2020 roku na wiecu we Wrocławiu, a nie interpretując te zdanie, tworzy nową konstrukcję wypowiedzi i dopiero ją ocenia” powiedział Krzysztof Sobolewski.

Zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel dodaje, że komitet Andrzeja Dudy przedstawił dowody potwierdzające nieprawdziwość słów Rafała Trzaskowskiego. Podkreślił, że zaprezentowano konkretne dane i argumenty świadczące o tym, że milion osób nie straciło pracy zarówno w dniu, w którym mówił o tym Rafał Trzaskowski, jak i od początku pandemii czy roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił dziś wniosek komitetu wyborczego Andrzeja Dudy przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Został on złożony w trybie wyborczym. Dotyczył wypowiedzi kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta z 14 czerwca, kiedy to na wiecu we Wrocławiu powiedział, że “dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę”.

Na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego strony mają 24 godziny. Sąd drugiej instancji również rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

 

 


IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/d rydz/w hm

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/d rydz/w mt

COMMENTS