HomePOLSKA

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców

Rząd przygotował kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które mają pomóc firmom w zachowaniu miejsc pracy. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19 uruchomione zostanie ponad 560 milionów złotych. Rząd szacuje, że powinno to wygenerować kredyty o wartości około 32 miliardów złotych. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel przeznaczone zostanie prawie 300 milionów złotych, a w przyszłym 270 milionów złotych. Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 roku.

Polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Rząd chce chronić polskie firmy przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Wspólnoty w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska. Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą między innymi spółki publiczne i działalności gospodarcze związane z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków, jeśli ich przychody przekraczają 10 milionów euro rocznie. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata.

Konkretne wsparcie otrzymać mają także samorządy. Rząd podwoi udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od 1 maja do końca 2020 r. Teraz do samorządów będzie trafiać co druga, nie co czwarta złotówka. W 2020 roku złagodzona będzie reguła fiskalna ograniczająca zadłużanie się samorządów. W związku z COVID-19, w 2020 roku możliwa będzie nierównowaga budżetu samorządów, dodatkowo o wartość faktycznego zmniejszenia się dochodów z podatków (takich jak: PIT, CIT i podatków lokalnych, czyli między innymi podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej). W 2020 roku poprawiona będzie płynność samorządów dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, między innymi w części oświatowej. Tak zwane janosikowe, płacone przez zamożniejsze samorządy, przypadające w maju i czerwcu 2020 roku będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 roku. W 2020 roku samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tak zwanego funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

IAR/komunikat CIR/d vey/w dyd

COMMENTS