HomePOLSKA

Ruszyły wypłaty “trzynastek” dla emerytów i rencistów

Ruszyły wypłaty “trzynastek” dla emerytów i rencistów

Ruszyły wypłaty “trzynastek” dla emerytów i rencistów. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 złotych brutto obejmuje emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych i osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Dodatkową, jednorazową emeryturę otrzyma w sumie 9 milionów 800 tysięcy emerytów i rencistów. Minister Rafalska przypomina, że świadczenie wypłacane jest z urzędu i aby je otrzymać nie trzeba wypełniać żadnych wniosków. Poza tym “Emerytura +” nie podlega zajęciom komorniczym.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Elżbieta Łukowska/kry

COMMENTS