W Puszczy Białowieskiej odkryto unikat w skali krajowej

W Puszczy Białowieskiej odkryto unikat w skali krajowej

Zespół archeologów przeprowadzających prace w polskiej części Puszczy odkrył tzw. konstrukcje liniowe, wskazujące na szerokoobszarową działalność człowieka w przeszłości na tym terenie.

Badania są przeprowadzane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Działania wykonwane w związku z inicjatywą „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” trwają od 2016 r. Naukowcy m. in. z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym oraz Fundacji Hereditas z Warszawy dokonali w Puszczy Białowieskiej, a dokładnie w Nadleśnictwie Browsk, unikalnego odkrycia.

 

– Widać za nami teren, który został rozpoznany przez analizę danych z lotniczego skanowania laserowego – wyjaśnia dr hab. Rafał Zapłata, koordynator zadania z Fundacji Hereditas. – To wyeksponowany właściwie obiekt, nieprzebadany jeszcze do końca, który jest pozostałością najprawdopodobniej grodzeń związanych z pradziejowym osadnictwem na terenie Puszczy. Jak tłumaczy specjalista, grodzenia te mogą być związane z uprawą roli na tych terenach lub wypasem zwierząt. Znaleziono je w kilkunastu miejscach całego obszaru Puszczy, w tym w Białowieskim Parku Narodowym. – To unikat w skali krajowej, ale myślę, że też coś, co na skalę europejską zasługuje na wzmiankę – mówi dr Zapłata. – Do tej pory takiego skupiska obiektów i weryfikacji w takiej skali, jaką w tej chwili prowadzimy, nie mieliśmy – dodaje.

 

Znaleziska czeka teraz proces wielu badań, m. in. laboratoryjnych, które umożliwią oszacowanie dokładnej chronologii pozyskanych obiektów. – Pozwolą nam także określić ich funkcje, bo pobieramy makroszczątki, które trafiają do analizy i pozwalają nam określić na przykład w jakimś większym lub mniejszym stopniu roślinność, jaka mogła występować na obszarach grodzonych tymi strukturami – informuje naukowiec. Prace archeologiczne w Puszczy Białowieskiej mają potrwać przynajmniej do sierpnia 2018 r.

 

 

(AIP)

COMMENTS

WORDPRESS: 0