HomePOLSKA

W przyszłym roku nie musimy się obawiać podwyżek cen gazu?

W przyszłym roku nie musimy się obawiać podwyżek cen gazu?

PGNiG złożyło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek taryfowy o utrzymanie od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowych cen za paliwo gazowe. W przypadku zaakceptowania taryfy przez Prezesa URE, nie będzie podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych. Bez zmian pozostaną także stawki opłat abonamentowych.

 

Jak napisano w komunikacie prasowym, rachunki za gaz ziemny dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r., spadły średnio o 4,1 proc. W momencie zaakceptowania taryfy przez Prezesa URE, zgodnie ze złożonym 5 grudnia do URE, cena gazu dla blisko 6,5 mln gospodarstw domowych będących klientami PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. nie zmieni się.

– Naszym priorytetem jest proponowanie kompleksowej oferty i długoterminowych zachęt dla wszystkich klientów. Stąd poza wnioskiem taryfowym o utrzymanie cen gazu na niezmienionym poziomie, koncentrujemy się także na promowaniu wśród klientów dodatkowych korzyści, takich jak np. gwarancja stałej ceny energii elektrycznej w ofercie łączonej z gazem, czy oszczędności w wysokości równowartości abonamentu dla kupujących gaz. Warto podkreślić, iż w ostatnich trzech latach ceny gazu wysokometanowego oferowanego gospodarstwom domowym przez PGNiG spadły o ponad jedną piątą – powiedział Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. – spółki należącej do GK PGNiG.

Spółka wnioskuje, aby taryfa utrzymująca dotychczasowe ceny i stawki opłat obowiązywała w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. W I półroczu 2017 roku w porównaniu do I półrocza 2016 roku, ceny gazu dla gospodarstw domowych będących klientami PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. spadły średnio o 7,7 proc. (licząc wraz z abonamentem). Po uwzględnieniu opłat za dystrybucję gazu, czyli transport gazu gazociągami przez inne podmioty, które w analogicznym okresie nie uległy zmianie, rachunki za gaz dla gospodarstw domowych, jakie faktycznie płacą klienci PGNiG, spadły średnio o 4,1 proc. Zgodnie z wyliczeniami przedstawicieli PGNiG wynika, że wskazani odbiorcy korzystający z gazu do przygotowania posiłków i podgrzewania wody średnio zaoszczędzili w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. ok. 56 zł, a odbiorcy ogrzewający domy jednorodzinne około 164 zł.

Maciej Badowski AIP

 

COMMENTS