HomePILNE

Przedstawiciele Kościołów i muzułmanie proszą premiera o większy limit osób w miejscach kultu

Przedstawiciele Kościołów i muzułmanie proszą premiera o większy limit osób w miejscach kultu

Przedstawiciele Kościołów i muzułmanie proszą premiera o większy limit osób w miejscach kultu i zmianę przepisu wprowadzającego to ograniczenie.

“Dla wiernych, którzy się spotykają w małych miejscach kultu, limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni budynku powoduje, że w nabożeństwach może uczestniczyć mniej osób niż przed zmianami” – napisali przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej zrzeszającej siedem Kościołów chrześcijańskich jak również Kościoła katolickiego i Muzułmańskiego Związku Religijnego.

Według sygnatariuszy listu, jedną z możliwości jest zastosowanie przepisu takiego, jak np. w przypadku sklepów: w pomieszczeniach kultu religijnego o powierzchni do 100 metrów kwadratowych- 1 osoba na 6 metrów kwadratowych, a na większych powierzchniach 1 osoba na 9 metrów kwadratowych.

Autorzy listu do premiera Mateusza Morawieckiego dziękują mu za działania w walce z pandemią. ” Jesteśmy wdzięczni za pracę wszystkich służb, szczególnie medycznych, ale także mundurowych i cywilnych. Rozumiemy także wagę podejmowanych decyzji, które nie są łatwe” – podkreślają.

Dziękują również za zwolnienie duchownego lub innej osoby sprawującej kult z obowiązku zakrywania nosa i ust w czasie nabożeństw. Zwracają jednocześnie uwagę na konieczność doprecyzowania tego przepisu, bo w niektórych Kościołach w czasie nabożeństw służą równocześnie duchowni i świeccy.

Sygnatariusze listu zapewniają o modlitwie oraz wyrażą nadzieję, że wkrótce zostaną zniesione ograniczenia i wierni będą mogli uczestniczyć w pełni w nabożeństwach
List podpisali: biskup Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; Tomasz Miśkiewicz, mufti Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego i Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzi obecnie siedem Kościołów: Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/BP KEP/d mile/w dyd/ w sk

COMMENTS