Prokuratura Krajowa: Nie ma podstaw do delegalizacji Partii Razem

Prokuratura Krajowa: Nie ma podstaw do delegalizacji Partii Razem

Prokuratura Krajowa uznała, że nie ma podstaw do delegalizacji Partii Razem. Wniosek w tej sprawie został złożony przez prezesów Stowarzyszenia Koliber i Młoda Prawica. Prokuratura zaopiniowała go negatywnie.

Decyzję podjęto po analizie celów i działań partii. W komunikacie Prokuratury Krajowej, wyjaśniono, że analiza obejmowała oficjalne dokumenty, jak statut, deklaracja programowa i program wyborczy, a także konkretne przejawy działalności partii, m.in. publiczne wystąpienia jej przedstawicieli.

W wyniku analizy Prokuratura Krajowa odmówiła wszczęcia postępowania w celu stwierdzenia naruszenia art. 13 Konstytucji.

Jak przypomniano w komunikacie, „zgodnie z tym przepisem zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)pk.gov.pl,pg/dydCOMMENTS

WORDPRESS: 0