HomePOLSKA

Prezydent Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Prezydent Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Nowe przepisy przewidują m.in. waloryzację płac nauczycieli o 9,6 proc. od września tego roku, nowe świadczenie dla nauczycieli stażystów oraz przyspieszenie ścieżki awansu zawodowego. Nowelizacja Karty Nauczyciela jest efektem porozumienia rządu z oświatową „Solidarnością”, które zostało zawarte w kwietniu. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuciły wtedy propozycję rządową.

Po wdrożeniu podwyżki wynagrodzenie zasadnicze wyniesie dla nauczyciela stażysty – 2782 zł, nauczyciela kontraktowego – 2862 zł, nauczyciela mianowanego – 3250 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł. Wynagrodzenie średnie wyniesie dla nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego automatycznie wzrosną również dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego.
Minimalna wysokość dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli wyniesie 300 zł, a jednorazowe świadczenie dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego – 1000 zł.
Ponadto ustawa wprowadza zmiany w kwestii awansu zawodowego nauczyciela oraz oceny jego pracy. Zniesione zostaną obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczycieli, upoważnienie do określenia szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli oraz nastąpi rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli. W zakresie awansu zawodowego przywrócona zostanie ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Nowelizacja uchyla przepisy dotyczące dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych, skraca staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy oraz okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zostanie zastąpiony rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.
Wprowadzone zostały przepisy, które ograniczają możliwość nadużywania umów o pracę na czas określony zawieranych w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.
Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 roku.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkiem niektórych przepisów.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/prezydent.pl, wczesn. polskieradio.pl/Wj/mt

COMMENTS