HomePOLSKAPodkarpackie

Podkarpacie dostanie 2 miliardy euro z Unii Europejskiej

Podkarpacie dostanie 2 miliardy euro z Unii Europejskiej

Dwa miliardy euro dostanie Podkarpacie na zadania zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Potężne pieniądze podkarpackie samorządy będą mogły otrzymać w formie dotacji na różne zadania w rozdaniu na lata 2014-2020. Wicepremier i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki zdecydował właśnie, że władze województwa, a także Wojewódzki Urząd Pracy i gminy zrzeszone w stowarzyszeniu Rzeszowski Obszar Funkcjonalny są przygotowane do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Pod jego skrzydłami będzie można wnioskować o dofinansowanie projektów z różnych dziedzin. – To dla naszego regionu bardzo dobra wiadomość, potwierdzenie, że nasze instytucje są dobrze przygotowane do realizacji RPO. Nasz region dostanie łącznie 2 miliardy złotych, to będzie kolejny milowy krok w kierunku rozwoju naszego województwa – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

 

Wśród inwestycji, które zostaną dofinansowane z tej puli jest mnóstwo dużych zadań drogowych. To m.in. warta 46,7 mln zł budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni, obwodnica Oleszyc i Cieszanowa za około 15 mln zł. Na liście inwestycji są też dalszy ciąg budowy tzw. drogi lotniskowej, tym razem między na odcinku od węzła S19 Jasionka do węzła na drodze krajowej numer 9 w Rudnej Małej. Ta inwestycja ma kosztować ok. 53,7 mln zł. Wcześniej Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybudował w ramach tego projektu wiadukt w ciągu „dziewiątki” i rondo pod nim. Docelowo droga ma doprowadzić do S19 w rejonie węzła autostradowego „Rzeszów-Zachód”. Z tej samej puli dotacja zostanie przeznaczona na łącznik Rzeszowa z drogą ekspresową S19, między ul. IX Dywizji Piechoty, a węzłem „Rzeszów-Południe”.

 

Rzeszów dofinansowanie z Unii Europejskiej ma przyznane już na dwa projekty. To warte łącznie ponad 5,89 mln zł zdania edukacyjne, mające poprawić jakość kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i SP nr 9. Dotacja na nie wyniesie ponad 3,27 mln zł. Oceniane są już natomiast dwa kolejne wnioski o pieniądze. Pierwszy z nich to warta 14,35 mln zł termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Dzięki niej ocieplone i odnowione mają być m.in. przedszkola nr: 5, 7, 13, 14, 18, 22, 40, Zespół Szkół nr 3, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dom kultury na Załężu. Do tej inwestycji miasto chciałoby otrzymać 8,97 mln zł dotacji. Na 243 mln zł wycenia się natomiast wartość siedmiu pozostałych inwestycji, o których dofinansowanie miasto i okoliczne gminy zrzeszone w ROF będą dopiero wnioskować.

Jeśli wnioski zostaną zaakceptowane, wartość dotacji wyniesie około 118 mln zł. Aż 130 mln zł ma kosztować np. budowa centrum administracyjnego i innych budynków użyteczności publicznej w mieście i okolicy. Co istotne, mają powstać w technologii pasywnej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. – Projekty ekologiczne będą w tym rozdaniu pieniędzy unijnych dodatkowo premiowane, co zwiększa szanse na dotacje na ten cel. Liczymy, że dzięki temu uda się zbudować nowy biurowiec urzędu miasta – mówi Katarzyna Pawlak z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa. Jeśli miasto otrzyma dotację, realizowany będzie też projekt wart 25 mln zł, zakładający montaż ogniw fotowoltaicznych na 61 budynkach , m.in. szkołach, przedszkolach, domach kultury, szpitalu przy ul. Rycerskiej, przychodniach i biurowcach (m.in. ZTM, MPEC i MPK).

TS/Bartosz Gubernat (aip), Fot. Krzysztof Kapica

COMMENTS