6.6 C
Chicago
Saturday, December 9, 2023

Otwarcie giełdy w Atenach

Popularne

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520

Giełda w Atenach ponownie otwarta. Wznawia działalność po pięciu tygodniach przerwy, ale w jej funkcjonowaniu mają obowiązywać restrykcje. Grecy będą mogli na niej inwestować jedynie używając nowych środków finansowych, nie korzystając ze swoich pieniędzy przechowywanych w bankach. Jest to związane z obowiązującą w dalszym ciągu w Grecji kontrolą kapitału. Restrykcje te nie będą dotyczyć obcokrajowców.
Ograniczeniom tym sprzeciwia się Stowarzyszenie Inwestorów Ateńskich, które zamierza wysłać w tej sprawie skargę do Europejskiego Banku Centralnego. Członkowie stowarzyszenia uważają, że wznowiona działalność giełdy powinna zapewnić równe traktowanie nabywców i sprzedawców, jak również greckich i zagranicznych inwestorów. Argumentują, że jest to podstawowa zasada funkcjonowania giełdy.
Europejski Bank Centralny obawia się, że otwarcie giełdy w Atenach bez ograniczeń spowoduje znaczny odpływ środków z lokat bankowych na rynek akcji. .
Zgodnie z początkowymi zapowiedziami negocjacje w sprawie programu pomocowego dla Grecji powinny zakończyć się w drugiej połowie sierpnia. Z informacji greckich mediów wynika, że w tym samym miesiącu rząd w Atenach ma zwrócić się z prośbą o wypłatę pierwszej transzy pożyczk