HomeŚwiat

Komisja Europejska nie komentuje decyzji Sądu Najwyższego o skierowaniu do unijnego Trybunału Sprawiedliwości pytań dotyczących skrócenia kadencji sędziów

Komisja Europejska nie komentuje decyzji Sądu Najwyższego o skierowaniu do unijnego Trybunału Sprawiedliwości pytań dotyczących skrócenia kadencji sędziów

Komisja Europejska nie komentuje decyzji Sądu Najwyższego o skierowaniu do unijnego Trybunału Sprawiedliwości pytań dotyczących skrócenia kadencji sędziów. Wczoraj Sąd poinformował, że zawiesił przepisy ustawy o przechodzeniu jego sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat i poprosił Trybunał w Luksemburgu o ocenę dotyczącą zgodności z europejskim prawem. Natomiast Kancelaria Prezydenta podkreśla, że na mocy konstytucji nie ma mowy o skutecznym zawieszeniu stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Rzeczniczka Komisji Europejskiej była dziś pytana o komentarz do wczorajszych wydarzeń. Odpowiedziała jedynie, że Bruksela monitoruje sytuację w Polsce i że przyjęła do wiadomości decyzję Sądu Najwyższego. “Komisja już informowała o swojej opinii dotyczącej skrócenia kadencji sędziów ze względu na wiek emerytalny i rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce. Teraz sprawa jest w rękach Trybunału Sprawiedliwości, którego niezależność respektujemy” – dodała Natasha Bertaud. W nieoficjalnych rozmowach w Komisji Europejskiej można usłyszeć, że skierowanie pytań przez Sąd Najwyższy do unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miało wpływu na postępowanie Komisji przeciwko Polsce.

Wczoraj Bruksela otrzymała odpowiedź z Warszawy na pierwszy etap procedury o naruszenie prawa. W liście do Komisji polski rząd odpierał zarzuty dotyczące upolitycznienia Sądu i zagrożenia dla niezawisłości sędziów. Wskazał na błędy proceduralne i brak kompetencji Unii do zajmowania się tą kwestią. Teraz Komisja analizuje odpowiedź. Jeśli uzna, że jest ona niesatysfakcjonująca, wtedy wyśle drugie upomnienie. Jeśli i druga odpowiedź będzie dla Komisji niewystarczająca, wtedy, na trzecim etapie postępowania, skieruje ona pozew przeciwko Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Ustawą o Sądzie Najwyższym zajmuje się więc obecnie Komisja Europejska, ma się zająć Trybunał Sprawiedliwości, a po wakacjach zajmie się kolejna, unijna instytucja – Rada Unii Europejskiej. 18 września, na spotkaniu ministrów do spraw europejskich 28 krajów odbędzie się kolejne wysłuchanie Polski, a jednym z tematów ma być właśnie ustawa o Sądzie Najwyższym.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/em/sk

COMMENTS