"> Czaputowicz: Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie - wiadomosci.com

Czaputowicz: Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie

Czaputowicz: Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie

Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie – powiedział szef MSZ przedstawiając w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku.
Jacek Czaputowicz przedstawił cztery tezy – dotyczące pozycji Polski w świecie, Unii Europejskiej, bezpieczeństwa i stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz polityki wobec Rosji.

Jak powiedział szef MSZ, “źródłem atrakcyjności Polski i zarazem zdolności jej skutecznego oddziaływania na procesy decyzyjne, czy to jako sojusznika w ramach NATO, czy też partnera w strukturach Unii Europejskiej, jest jej zdolność do artykułowania interesów państw naszego regionu i działania w roli ich adwokata”. Podkreślił, że odbywać się to może przy pełnym poszanowaniu dla podmiotowości politycznej naszych partnerów z sąsiedztwa.

“Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów” – dodał szef MSZ.
Mówiąc o Unii Europejskiej, powiedział, że znajduje się ona w kryzysie – zarówno w sferze instytucjonalnej, aksjologicznej, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego. Podkreślił, że kryzys procedur demokratycznych w państwach członkowskich i przeniesienie rzeczywistych procesów decyzyjnych do nieformalnych gremiów, prowadzi do osłabienia pozycji Unii, narastania eurosceptycyzmu i renacjonalizacji polityk państw europejskich.

Szef MSZ mówił także o wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie i ich silnej pozycji w NATO, która ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu. “W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części świata. Polska jest jak najżywotniej zainteresowana utrzymaniem silnych więzi transatlantyckich. Ich nieustanne wzmacnianie i rozwój są fundamentalnym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa” – podkreślił Jacek Czaputowicz.
Minister poruszył też temat zagrożenia dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych jakim jest polityka Rosji. “Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 r. i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległości. Instrumentami osiągania tego celu są zaś destabilizacja licznych rejonów w bliższym i dalszym sąsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych wewnątrz poszczególnych państw, jak i między nimi, rozbijanie jedności transatlantyckiej, oraz pogłębianie podziałów wewnątrz Unii Europejskiej” – mówił minister.

Po wystąpieniu szefa dyplomacji rozpocznie się debata, która zaplanowano do godz. 18.00.

IAR/jjCOMMENTS

WORDPRESS: 0