Agencje Fitch i Moody’s nie zmieniły ratingu Polski

Agencje Fitch i Moody’s nie zmieniły ratingu Polski

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu dotychczasowej oceny ratingowej Polski. Z kolei agencja ratingowa Moody’s zakomunikowała, iż nie dokonała rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego na temat Polski.

Fitch utrzymała rating polskiego długu publicznego na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje niezmieniona na poziomie stabilnym. Agencja Fitch w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję o potwierdzeniu dotychczasowej oceny ratingowej wskazuje na solidne fundamenty makroekonomiczne w tym stabilny system bankowy oraz właściwą politykę pieniężną. Według agencji ostatnie propozycje dotyczące kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich znacząco osłabiły ryzyko dla sektora bankowego. Koszty związane ze zwrotem spreadów walutowych dla kredytobiorców mimo, że są nadal relatywnie wysokie nie powinny stanowić problemu dla banków.

W komunikacie przedstawione zostały szacunki agencji dotyczące dynamiki PKB na najbliższe lata. Agencja prognozuje przyspieszenie wzrostu z 2,7 proc. w 2016 r. do 3 proc. w 2017 r. i 3,2 proc. w 2018 r. Analitycy agencji oczekują przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wzrostu wykorzystania środków unijnych, spadku stopy bezrobocia oraz wsparcia finansowego dla rodzin (Program Rodzina 500+). Agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w bieżącym roku do 3 proc. z szacowanego 2,5 proc. w 2016 r. Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez Fitch, są niższe niż projekcje Ministerstwa Finansów zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020.

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB lub dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych (wzrostu relacji długu publicznego do PKB w średnim horyzoncie lub wzrostu deficytu budżetowego powyżej 3 proc.) a także w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej: obniżenia klimatu inwestycyjnego, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej lub spadku PKB.

Agencja ratingowa Moody’s ogłosiła, że zdecydowała się nie dokonywać rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego na temat Polski. Oznacza to, że ocena ratingowa Polski pozostała niezmieniona na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej z perspektywą negatywną.

 

Zbigniew Biskupski AIPCOMMENTS

WORDPRESS: 0