HomePOLSKA

5114 kandydatów ubiega się w tegorocznych wyborach parlamentarnych o 460 mandatów poselskich

5114 kandydatów ubiega się w tegorocznych wyborach parlamentarnych o 460 mandatów poselskich

5114 kandydatów ubiega się w tegorocznych wyborach parlamentarnych o 460 mandatów poselskich. Po ustaleniu wyników głosowania zostaną one rozdzielone w czterdziestu jeden wielomandatowych okręgach wyborczych. W podziale mandatów wezmą udział komitety, które przekroczyły próg wyborczy wynoszący 5 procent dla partii i komitetów wyborczych wyborców oraz 8 procent w przypadku komitetów koalicyjnych. Zwolnione z tego obowiązku są komitety mniejszości narodowych – mówi Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego.

Mandaty rozdziela się następnie na poziomie okręgów wyborczych według metody d’Hondta. Polega ona na tym, że liczbę głosów otrzymanych przez poszczególne komitety w danym okręgu dzieli się przez kolejne liczby naturalne, a uzyskane w ten sposób ilorazy wskazują któremu komitetowi przypadają kolejne mandaty poselskie. O tym kto personalnie zostaje wybrany na posła decyduje liczba zdobytych głosów – wyjaśnia Krzysztof Lorentz. Dodaje, że nie ma znaczenia kolejność kandydatów na liście, a praktyka pokazuje, że często mandaty zdobywają kandydaci z niższych miejsc.
Najmniej mandatów jest do obsadzenia w okręgu częstochowskim – 7. Najwięcej w Warszawie – 20.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Tomasz Marciniuk, wcześn./Rita/sk

COMMENTS