Mazowsze wciąż jest liderem innowacyjności

Mazowsze wciąż jest liderem innowacyjności

Województwo mazowieckie, z wynikiem 97 pkt., po raz kolejny zwyciężyło w wyścigu po innowacyjność. Tak wynika z tegorocznego opracowania „Indeks Millenium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”.

Jak wiemy, współczesny biznes stoi przed coraz większymi wyzwaniami. Rośnie konkurencja, a tym samym wymagania klientów, zainteresowanych bardziej innowacyjnymi i funkcjonalnymi wyrobami. Światowa gospodarka przyspiesza. My również, na własnym podwórku, szukamy nieszablonowych rozwiązań gwarantujących sukces. Mazowsze od lat stawia na rozwój nowych technologii i innowacyjność. To obszary o szczególnym znaczeniu strategicznym także dla samorządu województwa. Region jest atrakcyjny gospodarczo i przoduje w „generowaniu” wiedzy będącej podstawowym źródłem innowacji. Przy zwiększającej się globalnej konkurencji to właśnie innowacje są znaczącym czynnikiem rozwoju gospodarczego Mazowsza, także wzrostu konkurencyjności. Tu funkcjonują najlepsze uczelnie oraz kluczowe ośrodki naukowo-badawcze. Dobrze rozwinięta oferta edukacyjna przyciąga kapitał ludzki, a konsekwentna współpraca biznesu z nauką – kapitał finansowy, co podkreślają eksperci przygotowujący raport.

Indeks

Polska gospodarka ma ogromny potencjał rozwojowy i staje się coraz bardziej innowacyjna. Da się to dostrzec także w kontekście lokalnym, choć zauważalne są różnice w tempie rozwoju poszczególnych regionów kraju.

Raport powstał z sumowania wyników osiągniętych w badaniu uwzględniającym 6 kryteriów innowacyjności regionów: wydajność pracy (przychód wygenerowany przez jednego zatrudnionego w mln zł), stopa wartości dodanej w proc. (relacja wartości dodanej do przychodów firmy), wydatki na badania i rozwój (w relacji do PKB), edukacja policealna (liczba studentów na 10 tys. mieszkańców), pracujący w badaniach i rozwoju (na 1000 osób aktywnych zawodowo) oraz liczba wydanych patentów (na 1 mln mieszkańców). Województwa mogły zdobyć w poszczególnych kategoriach maksymalnie 100 punktów. Mazowsze osiągnęło ten pułap w 3 z 6 badanych obszarów: wydajność pracy, wydatki na B+R oraz pracujący w sektorze B+R.

Tuż za liderem – Mazowszem, w czołówce znalazły się 3 polskie województwa: małopolskie (88 pkt.), dolnośląskie (76 pkt.) i pomorskie (74 pkt.).

 

Źródło: www.mazovia.pl

COMMENTS

WORDPRESS: 0