HomeKultura

Żywe obrazy we Wrocławiu. Rekonstrukcje wielkich dzieł malarstwa

Żywe obrazy we Wrocławiu. Rekonstrukcje wielkich dzieł malarstwa

Do 21 maja w Bibliotece Publicznej na Bulwarze Ikara można oglądać prace w ramach projektu “Żywe obrazy: twórcze spojrzenie na sztukę”.

Celem projektu była rekonstrukcja fotograficzna wybranych dzieł malarskich, swobodnej ich interpretacji oraz aktywnej edukacji w dziedzinie sztuki. Nad przedsięwzięciem pracowała grupa podopiecznych oraz pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej “Dzienny Dom Pomocy na Ciepłej” oraz Klubu Seniora Osób Niesłyszących “Integracja”. Wystawę można obecnie oglądać w Bibliotece Publicznej na bulwarze Ikara. Kolejne ekspozycje będą miały miejsce na placu Dominikańskim w jednym z kościołów (22 maja do 12 czerwca) oraz w Centrum Kultury “Zamek” (od 13 czerwca do 26 czerwca). Prace zostaną pokazane również w Mediatece, Imparcie i Capitolu.

PB (aip), foto Monika Bartnicka (źródło aip)

COMMENTS