HomePOLSKA

Związkowcy na COP24: Nie zgadzamy się z polityką odejścia od paliw kopalnych i użycia węgla

Związkowcy na COP24: Nie zgadzamy się z polityką odejścia od paliw kopalnych i użycia węgla

Nie zgadzamy się z polityką odejścia od paliw kopalnych i użycia węgla – oznajmili przedstawiciele związków zawodowych podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. W Pawilonie Polskim z udziałem związkowców, naukowców, przedsiębiorców i aktywistów odbyła się debata poświęcona polskiej drodze do czystego środowiska i wykorzystaniu węgla w gospodarce.

Polska gospodarka by nie zostać w tyle, nie może sobie pozwolić na całkowite odejście od węgla, bo jak zaznaczył Kazimierz Grajcarek – międzyzwiązkowy koordynator do spraw polityki klimatycznej na COP24 – pomimo różnych politycznych deklaracji, inne światowe gospodarki stale zwiększają wydobycie tego surowca. “Jeśli od czasu gdy powstała polityka klimatyczna świata, wydobycie węgla wzrosło prawie o 2,5 miliarda ton. Węgiel ma szanse i będzie ją miał przez wiele dziesięcioleci” – powiedział Kazimierz Grajcarek.

Potrzebujemy odpowiedzialnej i zróżnicowanej polityki energetycznej, która pozwoli chronić środowisko i nie wpłynie negatywnie na gospodarkę – uważa dr inż. Paweł Bogacz z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Naukowiec zwraca uwagę, że górnictwo jest ważne dla gospodarki oraz generuje dużą ilość miejsc pracy. Paweł Bogacz zaznacza, że należy rozwijać odnawialne źródła energii przy jednoczesnym odpowiedzialnym i zrównoważonym podejściu do pozostałych paliw, w tym węgla.

Naukowiec dodaje, że dzięki nowym technologiom, dostępnym również w Polsce, możliwa jest redukcja negatywnych skutków używania węgla. “Mamy takie technologie. Można ten produkt wykorzystywać ekologicznie, to jest przede wszystkim zgazowanie węgla czy wykorzystywanie go w nowoczesnych technologiach związanych z polimerami” – powiedział Paweł Bogacz.
W Pawilonie Polskim dziś głównym tematem spotkań jest ciepłownictwo, po południu zostanie między innymi zaprezentowany raport mówiący o szansach na opracowanie polskiej technologii zgazowania węgla.

Szczyt klimatyczny COP24 planowo zakończy się jutro. Dziś rozpoczęły się tak zwane Obrady Wysokiego Szczebla, będące ostatnim i decydującym etapem negocjacji.

 

Czym jest Szczyt Klimatyczny ONZ (COP24)?

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

W grudniu 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. W kwietniu 2017 r delegaci misji technicznej ONZ odwiedzający stolicę Górnego Śląska, docenili miasto za bardzo dobre przygotowanie do organizacji wydarzenia, w tym spełniającą wysokie wymagania infrastrukturę.

O kandydaturze Katowic z uznaniem wypowiadali się m.in. wicepremier, minister finansów i rozwoju – Mateusz Morawiecki, a także minister środowiska – prof. Jan Szyszko, który podkreślał, że „Cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej”.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

 

IAR/Lis/sk

COMMENTS