"> "Złoty Medal" dla Związku Podhalan - wiadomosci.com

“Złoty Medal” dla Związku Podhalan

“Złoty Medal” dla Związku Podhalan

CHICAGO: Dariusz Piotr Bonislawski, Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” wręczył “Złoty Medal” Józefowi Cikowskiemu, Prezesowi Związku Podhalan w Ameryce Północnej i Helenie Studenckiej, Sekretarzowi ZPAP – dla Związku Podhalan za promocję polskości. ZPAP prowadzi zajęcia dla setek dzieci i młodzieży.

 

Związek Podhalan obchodzi w tym roku 90 rocznicę działalności. Jozef Cikowski został wybrany również Marszałkiem Parady 3. Majowej w 2019 roku.

Wyróżnienie zostało wręczone w Konsulacie RP w Chicago w czasie uroczystości podpisania porozumienia o Inauguracji działalności Polskiego Studium Nauczycielskiego w Chicago. Porozumienie podpisał Dariusz Bonisławski, Prezes Wspólnoty Polskiej i Tadeusz Młynek, Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Przekazałem gratulację w imieniu własnym i redakcji dla ZPAP i dla prezesa Józefa Cikowskiego i Heleny Studenckiej.

@ Tekst i zdjęcia: Andrzej MikolajczykCOMMENTS

WORDPRESS: 0