HomePOLSKA

ZUS. Rozszerzony dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków

ZUS. Rozszerzony dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków

Została rozszerzona formuła dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych.

Dotąd mogli o to świadczenie wystąpić tylko rodzice dzieci do ósmego roku życia – mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski:
“Pierwszego kwietnia weszła w życie nowa ustawa podpisana przez prezydenta 31 marca, która rozszerza krąg osób mogących skorzystać z tego rozwiązania. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, dzieci do 18 roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – wymienia rzecznik.

Żeby dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotąd do ZUSu spłynęło ponad 160 tysięcy takich wniosków od rodziców i opiekunów dzieci.

Przepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym obowiązują od 8 marca. Najpierw było to 14 dni, które nie wliczają się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tak zwanych ogólnych zasadach. Potem okres ten został przedłużony o kolejne 14 dni w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ #Krać/i jf/w kj

COMMENTS