HomePOLSKA

Zmieniają się zasady udzielania kredytów hipotecznych. Finansowanie wymarzonego mieszkania będzie bezpieczniejsze

Zmieniają się zasady udzielania kredytów hipotecznych. Finansowanie wymarzonego mieszkania będzie bezpieczniejsze

Finansowanie wymarzonego mieszkania będzie bezpieczniejsze. Więcej obowiązków informacyjnych, które pomogą klientom, czy zmiana sposobu działania pośredników finansowych – między innymi takie rozwiązania przewiduje obowiązująca od dziś ustawa o kredycie hipotecznym.
Ministerstwo Finansów informuje, że ubiegający się o kredyt mogą liczyć na dodatkowe informacje na temat produktu finansowego. Klient będzie informowany między innymi o okresie, na jaki zawiera umowę, czy rodzaju dostępnej stopy oprocentowania – stałej bądź zmiennej. Dostanie też dane o całkowitym koszcie i kwocie kredytu. Wszystkie te informacje będą przedstawiane konsumentowi na reprezentatywnym przykładzie.
Kredytobiorca sam będzie mógł sprzedać zadłużone mieszkanie. Instytucja finansowa przed ewentualną egzekucją zadłużenia będzie musiała zaproponować jego restrukturyzację. Chodzi na przykład o wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Gdyby takie działania nie przyniosły skutku, klient będzie miał pół roku na sprzedaż mieszkania i spłatę kredytu.
Nowe przepisy regulują też działalność pośredników oraz rynek reklam tych kredytów. Pośrednicy będą mogli prowadzić działalność po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także po wpisie do rejestru pośredników. Informacje zawarte w reklamie muszą być czytelne i zrozumiałe. Muszą też odzwierciedlać rzeczywiste koszty kredytu.
Ustawodawca dał klientom banków 14 dni na rezygnację z umowy kredytowej. Regulacja pozwoli także na wcześniejszą spłatę kredytu po trzech latach, bez dodatkowych opłat. Obecnie kwestie te są regulowane indywidualnie, między instytucjami finansowymi a ich klientami. Klienci będą mogli dowiedzieć się, jaką prowizję od banku dostaje ich pośrednik. Jak wskazuje Rzecznik Finansowy w komunikacie prasowym, pośrednicy kredytowi zostali włączeni w grono podmiotów, wobec których instytucja ta będzie mogła podejmować działania.
Według regulacji, kredytu hipotecznego będą mogły udzielać jedynie banki i SKOKi. Takiej możliwości nie będą miały instytucje pożyczkowe. Klienci nie będą mogli również zaciągać kredytów walutowych, jeżeli większość ich dochodu lub oszczędności nie jest wyrażona w walucie kredytu.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) Karol Tokarczyk / wcześniejsze/Siekaj

COMMENTS