Ziobro zawetował decyzję Rady UE ws. stosowania Karty Praw Podstawowych

Ziobro zawetował decyzję Rady UE ws. stosowania Karty Praw Podstawowych

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zdecydował o zawetowaniu konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych UE. Oznacza to, że nie zostanie ona przyjęta, ponieważ wymaga to jednomyślności – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Resort zapewnia, że poszanowanie praw i wolności wszystkich obywateli oraz tolerancja to w Polsce element wielowiekowej tradycji, a nie wyłącznie przepisów. “Dlatego Polska jako członek europejskiej ‘unii wartości’ czuje się strażnikiem praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Uznaje za swój obowiązek występowanie w obronie tych, których prawa i wolności są łamane” – czytamy oświadczeniu resortu.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że Polska, uczestnicząc w pracach nad Konkluzjami Rady UE w sprawie stosowania Karty, wniosła o to, by – na równi między innymi z kwestią przestrzegania praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, dzieci imigrantów czy kobiet – uwzględnić potrzebę ochrony chrześcijan i wyznawców judaizmu przed dyskryminacją religijną. Sformułowana w dwóch zdaniach poprawka polskiej delegacji mówiła, że Rada UE dostrzega także ten problem i uważa, że należy mu przeciwdziałać. Rada UE tak jednak nie uważa. Dlatego Polska zdecydowała się zgłosić sprzeciw wobec konkluzji w sprawie stosowania Karty. “W imię podstawowych praw, które są w Polsce bezwzględnie szanowane i respektowane. Nie tylko jako odgórnie stanowione przepisy, ale jako wyraz tradycji, polegającej na przywiązaniu do wolności, tolerancji i ochrony praw wszystkich bez wyjątku obywateli” – przekazał resort sprawiedliwości.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ms.gov.pl/dwi/dabr

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0