Ziobro pyta, czy sądy krajowe mają prawo kierować pytania prejudycjalne do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Droga do wyjścia Polski z UE otwarta?

Ziobro pyta, czy sądy krajowe mają prawo kierować pytania prejudycjalne do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Droga do wyjścia Polski z UE otwarta?

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera powiedział, że rozszerzony wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego wbrew niektórym opiniom, nie jest drogą do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Prokurator generalny chce, by Trybunał zbadał, czy sądy krajowe mają prawo kierować pytania prejudycjalne do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o sprawdzenie zgodności z konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

“Oczywiście nie jest to żadna droga wyjścia. Jest to kwestia zbadania przez jedyny organ w polskim systemie prawnym do tego uprawniony, czy coś jest zgodne z konstytucją czy nie” – powiedział Andrzej Dera. Dodał, że część pytań, które zaczęli zadawać sędziowie do europejskiego trybunału dotyczyło spraw kryminalnych. Według prezydenckiego ministra także ten kontekst stoi za wnioskiem prokuratora generalnego do Trybunału.

Andrzej Dera zaznaczył, że Trybunał Europejski nie jest od wchodzenia w sprawy wewnętrzne ustawodawstwa danego państwa tylko od orzekania zgodności z traktatami. “Wiele z tych pytań kompletnie nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego związku z traktatem UE, ale jest wykorzystywane do pewnej walki, która się w Polsce odbywa” – powiedział sekretarz stanu.

Wniosek prokuratora generalnego do TK jest rozszerzeniem poprzedniego, złożonego w sierpniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy Zbigniew Ziobro skarżył przepisy na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o SN określające zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.

“We wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. kwestionowana jest jedynie konstytucyjność zaskarżonego przepisu w takim rozumieniu, które dopuszcza kierowanie pytań prejudycjalnych niezwiązanych z przedmiotem sprawy rozpoznawanej przez sąd kierujący tego rodzaju pytanie. W ocenie wnioskodawcy, niezbędne jest natomiast przeprowadzenie kontroli także w kontekście zgodności z Konstytucją RP przedmiotowego (merytorycznego) zakresu treści normatywnych, mogących być osnową pytania prejudycjalnego, a co za tym idzie – konstytucyjności ukształtowanego przez art. 267 TFUE zakresu kompetencji sądu krajowego.” – zaznaczył prokurator generalny w piśmie rozszerzającym wniosek.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/radiowaTrójka/sp/kanoCOMMENTS

WORDPRESS: 0