Ziobro o działaniach Sądu Najwyższego: “To rzecz niebywała, to przekroczenie kolejnej granicy”

Ziobro o działaniach Sądu Najwyższego: “To rzecz niebywała, to przekroczenie kolejnej granicy”

Minister sprawiedliwości zarzucił Sądowi Najwyższemu brak poszanowania interesów stron postępowania cywilnego. Zbigniew Ziobro odniósł się do opublikowanego przez Sąd Najwyższy oświadczenia dotyczącego wycofania przez oddział ZUS w Jaśle zażalenia. Dotyczyło ono obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych przez obywatela prowadzącego firmę poza granicami kraju. Właśnie na jego kanwie SN skierował pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sąd Najwyższy nazwał wycofanie za niedopuszczalne. 
Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry, Sąd Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia. Zbigniew Ziobro podkreślił, że sąd cywilny prowadzi sprawę w ramach toczącego się sporu, a jeśli jego strona ją wycofuje, to podlega ona umorzeniu. Jego zdaniem oświadczenie SN wskazuje na “brak poszanowania dla prawa stron do kształtowania swoich stosunków prawnych”.
“To rzecz niebywała, to przekroczenie kolejnej granicy” – skomentował oświadczenie Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości.
Na podstawie zażalenia Sąd Najwyższy skierował pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz podjął decyzję o zawieszeniu stosowania przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Skierowane do SN zażalenie miało zostać rozstrzygnięte przez poszerzony skład sędziowski. Znalazł się w nim jeden sędzia, który przekroczył już 65. rok życia i co do którego trwa procedura związana z przeniesieniem go w stan spoczynku lub ewentualnym umożliwianiem mu dalszego orzekania.
W wydanym komunikacie Sąd Najwyższy oświadczył, że “w sprawach dotyczących pracowników i osób ubezpieczonych, obowiązują reguły, w myśl których szczególne znaczenie ma ochrona ich praw”, a “niewątpliwym uzasadnionym” interesem osoby ubezpieczonej jest ustalenie, jakiemu ustawodawstwu podlega.
Zdaniem Sądu, cofnięcie zażalenia, przy rozpoznaniu którego pojawiło się zagadnienie prawne, dotyczące orzekania przez sędziego, który przekroczył 65. rok życia i dokonanie tego w chwili, kiedy sprawa znalazła się już w Trybunale Sprawiedliwości UE, narusza „dobre obyczaje”. Sąd Najwyższy uznał również, że działanie organu rentowego stoi w sprzeczności z zasadą lojalnej współpracy państw członkowskich przy wykonywaniu prawa Unii Europejskiej.
Oddział ZUS w Jaśle wycofał zażalenie 25 października. Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrzenie pytań prejudycjalnych, które skierował do niego polski Sąd Najwyższy zaplanował na 12 lutego 2019 roku.

IAR/mt/dwCOMMENTS

WORDPRESS: 0