HomePOLSKA

Ziobro interweniuje ws. wyroku sprzed… 66 lat, a dotyczącego audycji radiowych „Głosu Ameryki”, „BBC” oraz „Wolnej Europy”

Ziobro interweniuje ws. wyroku sprzed… 66 lat, a dotyczącego audycji radiowych „Głosu Ameryki”, „BBC” oraz „Wolnej Europy”

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasacje od wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie z roku 1954 oraz stołecznego Sądu Wojewódzkiego z roku 1953. Wyroki dotyczą dwóch mężczyzn skazanych za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Polski Ludowej.

Obaj mężczyźni zostali skazani za słuchanie audycji radiowych „Głosu Ameryki”, „BBC” oraz „Wolnej Europy”, a następnie powtarzanie informacji dotyczących krajów demokracji ludowej, Związku Radzieckiego i Polski. Byli oni oskarżeni o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Polski Ludowej. Informacje te miały dotyczyć między innymi wywożenia żywności do Związku Radzieckiego, niesuwerenności Polski, czy zbrodni katyńskiej.

Zarówno Sąd Wojewódzki w Warszawie, jak i Sąd Najwyższy uznał obu mężczyzn za winnych i skazał ich na kary półtora roku więzienia, skrócone na mocy amnestii do 9 miesięcy.

Prokurator Generalny nie zgodził się z tymi rozstrzygnięciami i postanowił złożyć w sprawach obu mężczyzn kasacje do Sądu Najwyższego. Jak wskazano w kasacjach powyższe wyroki są niesłuszne, bowiem zachowanie skazanych, polegające na powtarzaniu zasłyszanych wiadomości, nie wypełniało wszystkich znamion czynu zabronionego. Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonych wyroków w całości i uniewinnienie mężczyzn od popełnienia zarzucanych im czynów.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/pk.gov.pl/d kwi/w zr

COMMENTS