W zeszłym roku urodziło się 403 tysiące dzieci. Ciągle za mało, aby powstrzymać starzenie się społeczeństwa

W zeszłym roku urodziło się 403 tysiące dzieci. Ciągle za mało, aby powstrzymać starzenie się społeczeństwa

Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefina Hrynkiewicz powiedziała, że od przeszło 30 lat spada w Polsce liczba urodzeń. Prowadzi to do starzenia się społeczeństwa.

Profesor Hrynkiewicz przypomniała w Jedynce, że rząd przygotował program ludnościowy. Jednym z jego elementów jest program Rodzina 500+, dzięki któremu w zeszłym roku urodziło się 403 tysiące dzieci. To jednak za mało, aby powstrzymać starzenie się społeczeństwa i potrzebne są dalsze środki zaradcze. Jak powiedziała Józefinaa Hrynkiewicz, rząd przygotowuje programy związane z opieką nad dziećmi. “Jeśli będą dochody, będą mieszkania, jeśli będą dobre instytucje opieki nad dziećmi, to bardzo liczymy, że rodziny, które chcą mieć więcej dzieci, powiększą trochę swoją objętość” – dodała posłanka PiS. Przyznała przy tym, że dopiero za 20 lat będzie można powiedzieć, czy program Rodzina 500+ przyniósł trwały efekt.
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej podkreśliła, że aby powstrzymać starzenie się społeczeństwa, musi się rodzić więcej dzieci. Obecnie 16 i pól procent polskiego społeczeństwa ma więcej niż 65 lat, a około półtora miliona – więcej niż 80 lat. Ludziom tym trzeba zapewnić godne warunki życia. Służy temu rządowy Program Polityki Senioralnej. Są w nim takie elementy pomocy, jak usługi dla osób starszych, domy dziennego pobytu, zwiększenie możliwości dostępu do usług ochrony zdrowia i lekarstw, ale także różne formy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym oraz zwiększenie dostępu do kultury i rekreacji. Profesor Hrynkiewicz podkreśliła, że w realizacji tego programu muszą uczestniczyć samorządy. Ma je wspierać finansowo rząd. Środki są już przekazywane do gmin, w których powstają kluby, dzienne domy pobytu i dzienne domy opieki. Dofinansowuje się także usługi opieki w domu, a także różnego rodzaju działania społeczne, jak Uniwersytety Trzeciego Wieku. Józefina Hrynkiewicz dodała, że program zawiera część dotyczącą pomocy osobom niesamodzielnym. Rząd chce też tak rozbudować system pomocy dla rodzin, aby mogły się jak najdłużej opiekować swoimi seniorami.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)Siekaj/zrCOMMENTS

WORDPRESS: 0