“Tu zawsze byliśmy wolni”. Na Jasnej Górze obchody uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

“Tu zawsze byliśmy wolni”. Na Jasnej Górze obchody uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Pod hasłem “Tu zawsze byliśmy wolni” na Jasnej Górze trwają obchody uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych w polskim Kościele katolickim. Ustanowiono je w latach dwudziestych ubiegłego wieku, jako podziękowanie za odzyskaną wolność. Maryja jako Królowa Polski odbiera cześć przede wszystkim na Jasnej Górze, gdzie co roku 3 maja odbywają się główne uroczystości odpustowe z udziałem członków Konferencji Episkopatu Polski. 
Sumę odpustową celebrował przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki, który wygłosił też homilię. “Staramy się spojrzeć z wdzięcznością na naszą przeszłość, dziękując Bogu za wszystkich, którzy wywalczyli niepodległość Polski, a jednocześnie z nadzieją wychylić się ku naszej przyszłości, myśląc o potrzebie rozwoju otrzymanego dziedzictwa, któremu na imię Polska” – powiedział metropolita poznański. Dodał, że “przed stu laty nasi przodkowie wywalczyli – słowem i czynem – niezależność państwa polskiego od formalnego i nieformalnego wpływu innych państw. Odzyskali naszą suwerenność w ramach państwa narodowego. Tegoroczny jubileusz jest najpierw okazją do wyrażenia naszego dziękczynienia wobec Trójcy Przenajświętszej a następnie, w tym szczególnym dla Ojczyzny miejscu, na Jasnej Górze, wyrażenia wdzięczności dla Najświętszej Maryi Królowej Polski”. Podejmując temat wolności, arcybiskup Gądecki wskazał na trzy elementy, z którymi się ona ściśle wiąże: wola, odpowiedzialność i miłość. “Powołując każdego z nas do istnienia, Pan Bóg uczynił nas zdolnymi do wybierania między dobrem a złem, dzięki temu pierwszą i podstawową wolnością każdego człowieka jest jego wolność wewnętrzna, czyli wolność woli, albo wolna wola, która dotyczy natury samego człowieczeństwa. Jest ona dana człowiekowi razem z jego człowieczeństwem; jest fundamentem naszego człowieczeństwa” – wyjaśniał kaznodzieja. Arcybiskup Gądecki podkreślał, że “prawdziwa wolność objawia się przez odpowiedzialność, przez sposób działania, który wyraża przyjęcie współodpowiedzialności za siebie, za innych, za świat. W tym sensie troska Kościoła o każde życie ludzkie, a w szczególności o życie najsłabsze i niepełnosprawne, jest powinnością Kościoła”. Jak powiedział przewodniczący Episkopatu Polski, “powołując każdego z nas do istnienia, Pan Bóg zechciał uczynić nas zdolnymi do wybierania i pragnienia dobra oraz do odpowiedzenia miłością na Jego Miłość. To miłość bowiem nadaje ostateczny sens wolności. Wolność chrześcijańska jest więc czymś zgoła odmiennym od samowoli. Ona jest naśladowaniem Chrystusa w składaniu daru z siebie samego aż po ofiarę krzyża”. Arcybiskup Gądecki wskazał na głos sumienia, który powinien być przejawem prawdziwej wolności. “Ten głos, to wewnętrzne prawo wolności, które ukierunkowuje wolność na dobro i ostrzega przed czynieniem zła. Przyzwolenie na łamanie tego prawa przez prawo stanowione w ostatecznym rozrachunku zawsze obraca się przeciw czyjejś wolności i godności” -powiedział arcybiskup. Na zakończenie za świętym Janem Pawłem II przypomniał: ,”Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, tak pojęta wolność buduje prawdziwe więzy międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli. Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce!”.
W uroczystości na Jasnej Górze uczestniczyli księża arcybiskupi i biskupi, z Prymasem arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, parlamentarzyści, a także członkowie wielu organizacji kościelnych i państwowych.
Podczas mszy świętej został ponowiony Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Była również możliwość złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji.
Jasnogórskie uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zakończą się Apelem Jasnogórskim.

IAR/KAI/wcześn./dabr

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0