"> Zatrważające statystyki - kobiety w ciąży piją alkohol! - wiadomosci.com

Zatrważające statystyki – kobiety w ciąży piją alkohol!

Zatrważające statystyki – kobiety w ciąży piją alkohol!

Co roku rodzi się aż 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które są wynikiem picia alkoholu przez ciężarne kobiety. Rzecznik praw dziecka Marek Michalak apeluje do szefów kilku resortów, aby zrobić wszystko, co tylko możliwe w celu ograniczenia tej statystyki.

Łukasz Sowa z biura prasowego rzecznika praw dziecka, w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press powiedział, że Marek Michalak w grudniu 2015 r. zaapelował do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań mających na celu ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąży”.

– Niestety temat jest aktualny, choć nie ma wątpliwości co do szkodliwości zjawiska. Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, którą nie powoduje ryzyka wyrządzenia szkody dziecku – przekonuje Marek Michalak.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. Jak podaje tvn 24, we wrześniu w szpitalu w Zgierzu urodziło się dziecko, które miało 3 promile alkoholu we krwi. Z kolei w sierpniu w Ostrowie Wielkopolskim kobieta urodziła we własnym mieszkaniu dziecko, które miało we krwi 1,7 promila. Niestety takich przypadków jest więcej. Policja grozi, że będzie karać matki-alkoholiczki, a lekarze apelują, że spożywanie alkoholu przez ciężarne kobiety zagraża życiu dziecka.

Łukasz Sowa z biura prasowego RPD zapytany o efekty działań szefów resortów, do których apelował Michalak o wszczęcie działań w celu ograniczenia liczby kobiet spożywających alkohol w czasie życia płodowego powiedział, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło analizę zjawiska w kontekście możliwych reakcji z zastosowaniem obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych na gruncie prawa cywilnego oraz prawa karnego. MRPiPS poinformował, o planowanym utworzeniu zespołu do spraw polityki demograficznej kraju, którego jednym z zadań będzie opracowanie kompleksowej strategii na rzecz rodzin i dzieci, poprzedzone dogłębną analizą potrzeb w tym zakresie. Z informacji Ministra Zdrowia wynika, że resort zaplanował szereg działań zmierzających do skuteczniejszego diagnozowania zaburzeń FASD oraz współpracę międzyresortową, której celem będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa o wpływie spożywania alkoholu na zdrowie dzieci, a także zapewnienie większej dostępności pomocy dla osób z FASD i ich opiekunów.

26 sierpnia br. Marek Michalak wysłał list do szefów MZ, MS, MriPP, w którym pyta, na jakim etapie są prace oraz kiedy można spodziewać się przedstawienia ich wyników.

Martyna Chmielewska AIPCOMMENTS

WORDPRESS: 0