HomeNew York

Zaproszenie na II Konferencję Inicjatyw Polonijnych

Zaproszenie na II Konferencję Inicjatyw Polonijnych

Związek Polaków w Norwegii, Instytut Służby Publicznej oraz środowisko miesięcznika “Polityka Polska” organizują w dniach 28 czerwca -1 lipca 2018 roku w Częstochowie w siedzibie redakcji tygodnika „Niedziela” ul. 3-go Maja 12, II Konferencję Inicjatyw Polonijnych.

To już nasze drugie spotkanie, na którym zastanowimy się nad formami ogólnoświatowej integracji Polaków i Polonii w dziedzinie kultury, edukacji, mediów i gospodarki. Różne środowiska zaprezentują swoje projekty, których celem będzie wspieranie istniejących oraz inicjowanie nowych form aktywności Polaków mieszkających poza granicami kraju. W konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk polonijnych z całego świata.
Pragniemy, aby tegoroczna konferencja była poświęcona następującym tematom:
1. Edukacja dzieci i młodzieży. Powoływanie nowych szkół w krajach polskiej emigracji oraz korzystanie z doświadczeń już istniejących. Przygotowanie nowych nauczycieli, podręczników oraz innych form pomocy dydaktycznej i wychowawczej.
2. Powołanie instytucji dbającej o harmonijną współpracę istniejących mediów polonijnych i wspieranie nowo powstających.
3. Formy aktywizacji organizacyjnej Polaków i Polonii wokół najpilniejszych zadań celowych, takich jak ustawa 447, obrona dobrego imienia Polaków za granicą oraz inne.
4. Obrona wspólnoty narodowej w kraju i zagranicą przed cywilizacyjnymi i religijnymi zagrożeniami. Idea ruchu Europa Christi.

Zapraszamy Państwa do współudziału w stworzeniu szczegółowego programu konferencji. Liczymy na opinię i konkretne propozycje. Poniżej przedstawiamy ramowy program konferencji;
Ramowy program konferencji;
28 czerwca:
Godz. 15.30: Msza Św. w kaplicy Cudownego Obrazu NMP na Jasnej Górze w intencji integracji duchowej Polaków rozsianych po świecie. Kazanie wygłosi ks. inf. Ireneusz Skubiś, założyciel ruchu Europa Christi.
Godz. 17.00: Sala konferencyjna tygodnika Niedziela, u. 3-go Maja 12; Pierwsza sesja plenarna. Powitanie uczestników i gości. Wypowiedzi delegatów i uczestników. Występ artystyczny młodzieżowego zespołu pieśni i tańca „Wilenka” z Wilna.
29 czerwca: Dwie sesje plenarne; przedpołudniowa i popołudniowa.
30 czerwca: Praca w 4-5 grupach tematycznych.
1 lipca Sesja plenarna; prezentacja rezultatów prac komisji tematycznych, dyskusja, przyjęcie uchwał i rezolucji. Zakończenie konferencji ok. godz. 15.00.
Prosimy o opinie, uwagi oraz tematy spraw i wystąpień, które Państwa zdaniem powinny nas zajmować w czasie trzydniowych obrad.
Sprawy organizacyjne: Koszt 1 dniowego pobytu to 80 zł od osoby, trzydniowy 240 zł. Koszt obejmuje nocleg w ośrodku rekolekcyjnym oraz śniadanie, obiad i kolację. Osobom które przylecą do Warszawy jesteśmy gotowi zorganizować odbiór z lotniska i dowóz do Częstochowy. Odbiór z innych lotnisk należy uzgadniać indywidualnie. Zgłoszenia uczestnictwa mailem lub telefonicznie.
Serdecznie zapraszamy – w imieniu organizatorów:
Romuald Starosielec, tel. +48 601 27 23 23, mail; romuald.starosielec@gmail.com
Redakcja „Polityki Polskiej”, ul. Podwale 11 lok. 131, 00-252 Warszawa, tel. +48 22 416 92 92,
Zgłoszenia na email: zjazdpolonii@gmail.com lub pod powyższymi telefonami

COMMENTS