Z kartą nowojorczyka wejdziesz do 33 miejskich instytucji kultury

Z kartą nowojorczyka wejdziesz do 33 miejskich instytucji kultury

New York City Identity Card, czyli karta identyfikacyjna nowojorczyka jest dokumentem identyfikacyjnym o który moga ubiegac się równeiż nielegalni imigranci.  Aby otrzymać New York City Identity Card,  trzeba mieć co najmniej 14 lat i udowodnić swoją tożsamość oraz mieć udokumentowane miejsce zamieszkania w jednej z pięciu dzielnic miasta. O kartę IDNYC w pierwszym roku jej obowiązywania będzie można ubiegać się bezpłatnie. Posiadacze nowojorskiego ID maja bezpłatny dostęp do 33 miejskich instytucji kultury, wstęp na specjalne imprezy czy zniżki w sklepach muzealnych. Podobne karty identyfikacyjne zostały już wprowadzone w kilku innych miastach, m.in. w New Haven, Los Angeles czy San Francisco.

O bezpłatną IDNYC mogą starać się:

osoby mające co najmniej 14 lat (młodsze muszą mieć pozwolenie osoby dorosłej)

mieszkające w Nowym Jorku

niezależnie od statusu imigracyjnego

Z uwagi na to, że chętnych do wyrobienia IDNYC jest tak wielu, wymagane jest umówienie terminu. Należy to zrobić wchodząc na stronę: www.nyc.gov/idnyc, gdzie w głównym oknie pojawi się od razu informacja, że należy się umówić – appointment.

Każda zainteresowana osoba będzie musiała wypełnić aplikację, która jest dostępna online na stronie nyc.gov/idnyc albo zrobić to na miejscu w jednym z punktów IDNYC Enrollment Centers.

 

Dokumenty, które nalezy przygotowac ubegając się o kartę nowojorczyka

Na potwierdzenie tożsamości:

1. Paszport amerykański

2. Paszport zagraniczny

3. Wiza/pozowlenie (U.S. Visa / Permits)

4. Dokumenty tożsamości wydane przez amerykański rząd (U.S. Government ID Documents

5. Amerykańskie prawo jazdy

6. Zagraniczne prawo jazdy

7. Inne zagraniczne dokumenty tożsamości

8. świadectwa szkolne i dyplomy

 

Na potwierdzenie miejsca zamieszkania

1. Rachunki: za gaz, za prąd, internet, kablówkę (z ostatnich 60 dni)

2. Wyciągi bankowe i listy z banków

3. Wyciągi z kart kredytowych

4. Polisa ubezpieczeniowa

5. Dokumenty hipoteczne

6. Dokumenty poświadczające, że jesteśmy właścicielami danego domu/mieszkania

7. Odcinki od czeków

8. Dokumenty podatkowe, stanowe i federalne, za miniony rok

 

O bezpłatną IDNYC można starać się w specjalnych miejskich centrach tzw. Enrollment Centers 

 COMMENTS

WORDPRESS: 0