HomeUSANew York

XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku serdecznie zaprasza do udziału w XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, która odbędzie się w dniach 25 – 27 maja 2018 w Toruniu.
Konferencja jest miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy gospodarczej. To miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które corocznie owocują licznymi inicjatywami i projektami. To także największe spotkanie, skupiające gospodarczą Polonię ze świata – zarówno pod względem przygotowywanych spotkań, jak i liczby uczestniczących w nim osób.

W konferencji tradycyjnie uczestniczą przedsiębiorcy polonijni i krajowi, przedstawiciele władz naczelnych i samorządowych, przedstawiciele instytucji i agend rządowych, znane postacie życia gospodarczego, przedstawiciele dyplomacji gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawiciele świata finansów, nauki, kultury i mediów.

Więcej informacji nt. konferencji na stronie http://konferencjapolonii.pl/

COMMENTS