HomePILNE

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ

Podczas wystąpienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda powiedział, że debatując o pomocy migrantom należy odróżniać uchodźców wojennych od imigrantów ekonomicznych. Polski prezydent wystąpił na sesji plenarnej podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku.
W opinii prezydenta Dudy to rozróżnienie jest ważne, ponieważ każde z tych zjawisk wymaga innej odpowiedzi. Przybywający ludzie mają bowiem różne cele. “Jeżeli łączymy tragedię uchodźców z potrzebami migrantów ekonomicznych, to nie jesteśmy w stanie skutecznie pomóc żadnej z tych dwóch grup” – mówił Andrzej Duda.
Prezydent zwrócił uwagę, że skala imigracji ekonomicznej na świecie jest obecnie ogromna. Tłumaczył, że w Polsce przebywa około miliona imigrantów ekonomicznych ze wschodu, a z naszego kraju w ostatniej dekadzie wyjechało na Zachód od 1 do 2 milionów osób.
“Wielkie migracje społeczne wymagają od polityków bardzo odpowiedzialnego postępowania, bowiem w wielu miejscach mogą wywoływać społeczne napięcia, uprzedzenia, czy fałszywe oskarżenia o odbieranie miejsc pracy” – powiedział Andrzej Duda.
Prezydent dodał, że należy ograniczać zjawisko wykorzystywania przywilejów socjalnych przez imigrantów ekonomicznych. Przekonywał, że sposobem na eliminowanie emigracji wojennej jest likwidowanie źródeł tego zjawiska, czyli konfliktów zbrojnych.

Marek Wałkuski, Nowy Jork

COMMENTS