HomeKultura

Wyrok ws. Malta Festival Poznań. Ministerstwo wypłaci Fundacji Malta 300 tys. zł dotacji celowej

Wyrok ws. Malta Festival Poznań. Ministerstwo wypłaci Fundacji Malta 300 tys. zł dotacji celowej

Skarb Państwa-Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wypłacić Fundacji Malta 300 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd zasądził też wypłatę 15 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Pozew złożyła Fundacja Malta, która organizuje Malta Festival Poznań w związku z niewypłaceniem przez resort kultury dotacji na organizację festiwalu w 2017 roku.

Sądzia Jacek Bajak uzasadniał, że sprawa dotyczyła czysto zobowiązania kontraktowego i w ocenie sądu zapisy umowy nie dawały podstawy do odmowy wypłaty świadczenia, do którego zobowiązał się minister podpisując umowę o dofinansowanie festiwalu. „Z umowy nie wynikały jakiekolwiek podstawy do odmowy zapłaty, jedynie sąd uznał, że paragraf 17. umowy dawał w szczególnych przypadkach możliwość zmniejszenia należnego świadczenia w razie zmniejszenia się środków zgromadzonych na funduszu celowym, ale strona pozwana nie wykazała, aby takie okoliczności miały miejsce. Stąd też zapisy umowne nie przewidywały możliwości odmowy zapłaty” – uzasadniał sędzia Bajak.
Sąd Okręgowy w Warszawie nie uznał argumentacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego co do rozbieżności programowych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie od tych rzeczywistych. „Sąd pragnie zauważyć, że z umowy i dokumentów dołączonych do pozwu wynika, że osoba kuratora festiwalu była już we wniosku o dofinansowanie wskazana w listopadzie 2015 roku i nie budziła kontrowersji, stąd też twierdzenia pozwanego w tym zakresie są gołosłowne” – podkreślił sędzia Jacek Bajak. Michał Merczyński – dyrektor Malta Festival Poznań był bardzo zadowolony po ogłoszeniu wyroku. Podkreślał, że to sprawa precedensowa, bo Fundacja Malta jako pierwsza instytucja wystąpiła przeciwko Ministrowi Kultury, przeciwko temu, że nie wypłacono środków na festiwal w roku 2017. „Pewnie powodem był spektakl „Klątwa”, który gdzieś tam wywołał ogromne kontrowersje i emocje u części widzów, ale to nie miało nic wspólnego z tym, żeby nie wypłacać nam środków i nie realizować naszego programu, który zrealizowaliśmy w całości tak jak był zaplanowany.
Czekamy na uprawomocnienie się wyroku” – powiedział Michał Merczyński. Dodał, że to ważny wyrok dla tych wszystkich, którzy w podobniej sytuacji się znaleźli bądź znajdą. „Nie zawsze sytuacja jest jednoznaczna z tym, w jaki sposób przyznaje się środki na wydarzenia kulturalne z puli Ministerstwa Kultury” – ocenił Michał Merczyński. W 2016 roku Fundacja Malta zawarła trzyletnią umowę na organizację Malta Festival Poznań, na mocy której Ministerstwo zobowiązało się do wypłaty dotacji celowych co roku.
Jednak w 2017 r. nie doszło do wypłaty. Bezpośrednim powodem wstrzymania dotacji dla Malty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał być fakt, że jednym z kuratorów festiwalu był Oliver Frljić, chorwacki reżyser kontrowersyjnego spektaklu “Klątwa”.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Dorota Piotrowska/sk

COMMENTS