Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Sprawdź, ile zarabiają!

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Sprawdź, ile zarabiają!

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szpitalach i poradniach są wyjątkowo zróżnicowane. Do najlepiej opłacanych członków białego personelu niezmiennie należą lekarze. Nie każdy z nich to jednak krezus, bo wysokość wypłacanych im pensji zależy od kondycji finansowej placówki, w której zostali zatrudnieni, wybranej dziedziny medycyny, doświadczenia zawodowego oraz liczby przepracowanych godzin.

Zgodnie z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 2022 roku podstawowe wynagrodzenie lekarza ze specjalizacją będzie wynosić co najmniej 127 proc. średniej krajowej (ok. 6,7 tys. zł). Te same regulacje gwarantują podwyżki także innym medykom. Za trzy lata na konta ratowników medycznych, pielęgniarek czy diagnostów laboratoryjnych z wyższym wykształceniem i specjalizacją ma trafiać minimum 5,5 tys. zł brutto. Dziś ich wypłaty często oscylują w ok. 3 tys. zł.

 

-2847 zł brutto Wynagrodzenie lekarza stażysty w 2019 r.
-4000 zł Zasadnicze wynagrodzenie lekarza rezydenta na pierwszym roku szkolenia specjalizacyjnego. Dodatkowo zarabia za pełnienie dyżurów medycznych
-4500 zł Zasadnicze wynagrodzenie lekarza rezydenta po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego. Dodatkowo zarabia za pełnienie dyżurów medycznych.
-4700 zł Zasadnicze wynagrodzenie lekarza rezydenta na pierwszym roku szkolenia specjalizacyjnego, który wybrał naukę w ramach jednej z deficytowych dziedzin medycyny np. neonatologii czy medycyny rodzinnej. Dodatkowo zarabia za pełnienie dyżurów medycznych
-5300 zł Zasadnicze wynagrodzenie lekarza rezydenta po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego, który wybrał naukę w ramach jednej z deficytowych dziedzin medycyny np. chirurgii ogólnej. Dodatkowo zarabia za pełnienie dyżurów medycznych.
-6000 zł Zasadnicze wynagrodzenie lekarza rezydenta po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego, który wybrał naukę w ramach jednej z deficytowych dziedzin medycyny np. chirurgii ogólnej i zadeklarował, że dwa z pięciu lat po uzyskaniu dyplomu przepracuje w polskiej placówce finansowanej przez NFZ. Dodatkowo zarabia za pełnienie dyżurów medycznych.
-6750 zł Zasadnicze wynagrodzenie lekarza specjalisty, który zdecydował się na dyżurowanie tylko w jednym szpitalu i podpisał tzw. umowę lojalnościową.
-14 300 zł Miesięczne wynagrodzenie lekarza specjalisty z 20-letnim stażem, który podpisał umowę lojalnościową, dyżurował w trzy dni powszednie i jeden świąteczny.
-600 zł Wynagrodzenie za jedną konsultację lekarską u specjalisty z dyplomem profesora w jednej z prywatnych małopolskich przychodni
-8 000 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty medycyny rodzinnej zatrudnionego w jednej z małopolskich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej
-24 000 zł Miesięczne wynagrodzenie ordynatora w jednym z małopolskich szpitali, łącznie z wynagrodzeniem za pełnione dyżury medyczne
-4121 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pielęgniarki wg ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego
-3699 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie początkującej pielęgniarki w wieku 25-34 lat wg ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego
-3697 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie początkującej położnej w wieku 25-34 wg ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego
-5700 zł Miesięczne wynagrodzenie pielęgniarki oddziałowej w jednym z małopolskich szpitali łącznie z dodatkami m.in. tym za wysługę lat oraz premią przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia.
-2800 zł Miesięczne wynagrodzenie początkującej pielęgniarki zatrudnionej w jednym z małopolskich szpitali, łącznie ze wszystkimi dodatkami.
-4022 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty ratownictwa medycznego wg ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego
-3310 zł Miesięczne wynagrodzenie ratownika medycznego zatrudnionego w jednym z małopolskich szpitali, łącznie z dodatkiem przyznanym przez Ministerstwo Zdrowia, który od początku roku wynosi 1200 zł brutto.
-3500 zł Miesięczne wynagrodzenia ratownika zatrudnionego w pogotowiu ratunkowym łącznie z dodatkami.
-5035 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie farmaceuty wg ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego
-3400 zł Średnie miesięczne wynagrodzenie farmaceuty zatrudnionego w jednej z małopolskich aptek z 5-letnim doświadczeniem zawodowym
-4943 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie diagnosty laboratoryjnego wg ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego
-3090 zł Miesięczne wynagrodzenie diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w jednym z małopolskich szpitali z wyższym wykształceniem, ale bez specjalizacji.
Iwona Krzywda (aip)


COMMENTS

WORDPRESS: 0