HomePILNE

Wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej. Znamy szczegóły projektu PiS

Wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej. Znamy szczegóły projektu PiS

Prawo i Sprawiedliwość złożyło autopoprawkę do projektu ustawy dotyczącej korespondencyjnego głosowania w tegorocznych wyborach prezydenckich. Wniesiona poprawka m.in. przewiduje, że będzie to forma obligatoryjna. Oznacza to, że nie będzie możliwości zagłosowania w lokalach wyborczych.

Poprawka uszczegóławia również zasady dotyczące głosowania korespondencyjnego. Wyznaczony zostanie operator pocztowy, który dostarczy pakiet wyborczy na adres każdego wyborcy wskazany w spisie wyborczym. Odbędzie się to w terminie od 7 dnia do dnia przypadającego przed dniem wyborów.

Wspomniany pakiet wyborczy będzie składał się z karty do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz koperty zwrotnej i na kartę do głosowania. Wypełnioną kartę i oświadczenie wyborca będzie musiał w kopercie zwrotnej umieścić w skrzynce pocztowej operatora lub w innej skrzynce pocztowej operatora przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych, na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców.

Poseł PiS Krzysztof Sobolewski który w pracach nad projektem jest przedstawicielem wnioskodawców mówi, że celem projektu jest umożliwienie Polakom wzięcia udział w wyborach w sposób bezpieczny, bez obaw o własne życie i zdrowie.

Projekt został przygotowany przez klub PiS.

I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów to konieczne będzie przeprowadzenie II tury wyborów, którą zaplanowano na 24 maja.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/ w gaj

COMMENTS