HomePOLSKA

Wybory: Sprawdź, czy otrzymana karta do głosowania jest ważna

Wybory: Sprawdź, czy otrzymana karta do głosowania jest ważna

Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego apeluje, by w niedzielę sprawdzić, czy na otrzymanej karcie do głosowania jest pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Uczuliła, że brak tej pieczęci powoduje, iż karta jest nieważna.

Podczas konferencji Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak tłumaczyła, że w głosowaniu krajowym karta wyborcza ma celowo odcięty róg ze względu na osoby niewidome lub niedowidzące, które w głosowaniu korzystają z nakładki z alfabetem Braille’a.

Podkreśliła, że na karcie muszą być dwie pieczęcie. Wyjaśniła, że na kartach krajowych pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej jest wydrukowana razem z kartą do głosowania. Natomiast druga, mniejsza pieczeń to jest pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Jak mówiła Magdalena Pietrzak, jaki będzie jej kolor zależy od tuszu, jakiego dana komisja będzie używać. To może być czerwony, zielony, niebieski lub czarny.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego prosiła głosujących o sprawdzenie, czy na otrzymanej karcie są obie pieczęcie. Podkreśliła, że wyborca, który zauważył, że otrzymał nieostemplowaną kartę, powinien natychmiast zgłosić to członkom komisji. Dodała, że należy to zrobić nawet, gdy brak zauważyło się po odejściu od stolika komisji. “Wtedy też powinien się zwrócić i powinien otrzymać kartę prawidłową, czyli taką, gdzie jest odciśnięta pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej” – podkreśliła Magdalena Pietrzak.

Zastrzegła, że karta w głosowaniu poza granicami Polski różni się między innymi tym, że nie ma ściętego rogu. Druga różnica to pieczęcie. Zamiast pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej będzie na niej wydrukowana lub odciśnięta pieczęć przedstawicielstwa dyplomatycznego, a więc pieczęć ambasady bądź konsula. Na karcie musi być także pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Jak tłumaczyła Magdalena Pietrzak, tak samo jak na kartach do głosowania w Polsce, pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej może mieć różne kolory, ale musi być na karcie.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego przypomniała, że na karcie do głosowania stawiamy jeden znak “x” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata i – jeśli głosujemy w lokalu wyborczym – kartę składamy stroną zadrukowaną do środka, a następnie wrzucamy do urny.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PKW/d jl/w kj

COMMENTS