HomePILNE

Wybory prezydenckie: Sprawdź kalendarz wydarzeń

Wybory prezydenckie: Sprawdź kalendarz wydarzeń

Dziś po południu upłynie termin rejestracji komitetów w wyborach prezydenckich. Na złożenie zawiadomień o ich utworzeniu kandydaci na prezydenta mają czas do godziny 16:15, czyli w godzinach pracy Krajowego Biura Wyborczego – mówiła szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Jak wyjaśniła, do tego czasu mogą zgłosić się nowe komitety, ale również te, którym ustawa dała takie prawo, czyli tym, które złożyły zawiadomienia w wyborach zarządzonych na 10 maja. Do 10 czerwca komitety będą mogły zgłosić kandydatów wraz z wszelkimi dokumentami i wykazem podpisów poparcia.

Natomiast 12 czerwca upłynie termin zgłaszania przez komitety kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – dodaje szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z ustawą, ważności nie stracą zgłoszenia, które były dokonane na 10 maja.

Do 15 czerwca obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Państwowa Komisja Wyborcza ma czas do 15 czerwca na podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na urząd prezydenta.

Wybory prezydenckie odbędą się w sposób mieszany – głosować będzie można tradycyjnie, przy urnie lub w sposób korespondencyjny.Wyborcy, którzy chcą zagłosować korespondencyjnie, mogą zgłosić taki zamiar do 16 czerwca – pisemnie, ustnie lub za pomocą platformy ePUAP. Jeśli wniosek nie spełni wymogów formalnych, wyborca zostanie wezwany, żeby w ciągu maksymalnie jednego dnia go uzupełnić. Następnie urzędy i obwodowe komisje wyborcze przygotują pakiety wyborcze dostarczane za pomocą Poczty Polskiej lub upoważnionego urzędnika urzędu wyborczego. W zgłoszeniu można też zaznaczyć chęć odbioru osobistego w urzędzie gminy.

Jeśli wyborca nie posiada skrzynki, pracownicy Poczty Polskiej zostawią w drzwiach informację o możliwości odbioru pakietu wyborczego w placówce pocztowej. Wyborca ma na to jeden dzień. Pakiety wyborcze muszą być dostarczone wyborcom do 23 czerwca.

Pełen kalendarz wyborczy znajduje się na stronie Krajowego Biura Wyborczego.

IAR/ #Kurek/i jf/w to/

COMMENTS